Stikkordarkiv: Soner

DKP ønsker sone immigrasjon

Sone immigrasjon er et begrep vi i Det Konservative parti har kommet opp med, og er en asyl- og innvandringspolitikk som vi mener vil kunne revolusjonere måten vi forsøker å hjelpe mennesker i nød på.

Sone immigrasjon går ut på å opprette internasjonale soner på de ulike kontinentene i regi av FN der flyktninger, asylsøkere og immigranter kan søke tilflukt, og eventuelt søke om asyl dersom det er nødvendig.

Hver sone skal være styrt av FN sonen i Europa skal være forbeholdt Europeiske flyktninger, immigranter og asylanter, og skal inneha ambassader fra alle Europeiske land der man kan innlevere sine asylsøknader eller andre typer papirer.

Tilsvarende vil en sone i Afrika (kanskje flere) være finansiert av FN, og skal inneha ambassader fra ulike Afrikanske land der immigrantene kan innlevere sine søknader om asyl etc.

Disse sonene skal være forsvart av FN, og skal være store nok til at man kan bygge en «by» med infrastruktur, og andre nødvendigheter for å skape ett liv for beboerne. Vi ser for oss at man innenfor sonene vil kunne tilby «beboerne» skolegang, husly og arbeid slik at de kan få orden på livene og en mulighet til å kunne tilføre eventuelle land som tar imot dem en verdiskapning.

Vi mener også disse sonene vil kunne hindre at man får en enorm befolkningsforflyttelse der det oppstår konflikter som resultat av ulike kulturer og religioner, og at man ved å benytte soner i nærområdene også vil ha en større grad av mulighet til å få integrert menneskene i et samfunn.

Sonene bør være styrt i regi av FN og finansiert av FNs medlemsland, og vi mener penger som i dag går til uhjelp, asyl – og innvandring bør overføres til sonene noe som vil gjøre at man vil ha mer en nok penger til å hjelpe mennesker som trenger det.

Dette er DKPs forslag til måte å begrense og stoppe den uønskede og farlige masse immigrasjonen som i dag pågår, og som krever flere tusen menneskeliv hvert år verden rundt.