Stikkordarkiv: Selvforsvar

Retten til selvforsvar er en menneskerett

Det Konservative Parti (DKP) er for å gi alle lovlydige borgere i Norge retten til å bære våpen som et ledd i vår kamp mot kriminalitet.

Vårt argument for dette er at statistikk fra blant annet FBI i USA viser at alle steder hvor man har de mest liberale våpenlovene så er kriminaliteten lavere en steder hvor man har strengere våpenlover.

Vi mener også at man må styrke retten til ‘Nødverge’, og tillate folk å forsvare seg med ‘alle tilgjengelige midler’ slik ordlyden i den opprinnelige Norske grunnloven lød før sosialistene gikk inn og endret den.

Med alle tilgjengelige midler mener vi også skytevåpen ettersom det er det eneste ‘våpenet’ som fjerner størrelse og styrke som en faktor i en selvforsvarssituasjon, og som gir en mindre person en større mulighet til å forsvare seg effektivt mot en større og sterkere angriper.

Ifølge statistikk fra FBI og andre politienheter i USA så viser statistikken at det registreres rundt 2 millioner selvforsvars situasjoner der et skytevåpen er blitt benyttet i selvforsvarsøyemed, og man oppgir at bare synet av et skytevåpen ofte kan deeskalere en potensiell voldelig situasjon.

I det siste har man i den politisk korrekte pressen anklaget NRA (National Rifle Association) for å ha benyttet statistikkene fra politimyndighetene feil, og man har hevdet at det kun er snakk om ca 67,740 potensielle voldssituasjoner som hvert år blir avverget som følge av skytevåpen.

Problemet til anti-skytevåpen bevegelsen er at i følge dems egne tall er det ca 13 000 drap som begås hvert år i USA med skytevåpen, men det de ikke oppgir her er at de aller fleste av disse er begått av kriminelle og er rettet mot andre kriminelle.

Men dersom vi gir anti-skytevåpen bevegelsen rett i at 13 00 drap årlig begås med skytevåpen så er det mer en fem ganger flere som reddes som følge av lovlig privateide våpen, og retten til å benytte skytevåpen i selvforsvar.

Så man kan med andre ord si at om man fjerner retten til å benytte skytevåpen i selvforsvar og fratar lovlydige borgere retten til å bære våpen så vil vi potensielt kunne se en økning i drap med 67 000 drap årlig da man ikke automatisk kan gå ut fra at de kriminelle vil slutte å bære våpen bare fordi det blir ulovlig å bære våpen.

Det Konservative Parti (DKP) mener derfor vi ved å gi det norske folk rett til å forsvare seg og sin familie med det mest effektive middelet som i dag er tilgjengelig vil gjøre Norge sikrere og mindre kriminelt.

Kilder: americangunfacts.com, everytownresearch.org