Stikkordarkiv: Politikk

Hvor blir det av konservatismen i Norge?

I dag kom regjeringen ut med neste års statsbudsjett, og vi i Det Konservative Parti (DKP) må si at velgere som har stemt på Frp og Høyre virkelig må føle seg lurt trill rundt.

Hva slags konservativt parti ønsker å øke skatter og avgifter, og hva slags konservativt parti øker bevilgningene til en statseid TV kanal?

Ser man på statsbudsjettet for 2019 skulle man trodd at det er Venstre som sitter i førersetet og er det største partiet, og man skulle trodd at Frp og Høyre i frykt for å miste sine posisjoner i regjeringen stilltiende aksepterte at regjeringen førte en mest mulig sosialistisk politikk i strid med hva velgerne valgte dem inn i regjering for å få.

Nå skal Frp øke bevilgningene til utviklingshjelp med rundt 37 milliarder kroner, man skal øke antallet kvoteflyktninger som får komme til landet, og man skal øke bom og TV avgiften for folk flest. Alle disse områdene er områder der Frp har lovet sine velgere de vil redusere utgiftene for folk flest, men nå som Siv Jensen har fått smake på regjeringsmakten er ett hvert løfte til velgerne glemt og forlatt.

Det er derfor vi nå ber velgere der ute som er ekte konservative eller liberalere om å bli med å danne ett nytt konservativt parti i Norge som vil stå fast på sine liberale konservative ideer om lavere skatter og avgifter, ett sterkere fokus på bevarelsen av norsk kultur, tradisjon og kristne verdier, og sist men ikke minst fjerningen av NRK lisensen og alle landets bomringer.

Vi mener tiden er inne for at vi lar folk kunne dra til jobben uten å måtte betale 1-2 månedslønner for i det heletatt å kunne komme seg til og fra jobben, og vi mener det er på tide at folk slipper å betale for en TV kanal de ikke ser på.

Så bli med oss i kampen mot sosialismen og den falske konservativismen kalt Borgerlighet.

Jimmie Åkesson (SD) sier det som det er når det kommer til Svensk innvandringspolitikk.

Sverige har SD og Norge hadde Frp helt frem til Siv Jensen ble stemt inn i maktens korridorer hvor hun tydeligvis glemte sine løfter til folket.

Det Konservative Parti (DKP) er ett nytt alternativ for Norge, og vi kommer til å jobbe for bevarelsen av det norske folk og våre norske verdier, vår kultur og vår tradisjon.

I videoen under får dere høre Jimmie Åkesson fra Sverigedemokraterna (SD) fortelle hvorfor dagens Svenske asyl- og innvandringspolitikk ikke fungerer, og vi i Det KOnservative Parti (DKP) er hundre prosent enige med Jimmie Åkesson i denne saken.

Vi mener som Jimmie Åkesson at dagens politikk må fullstendig revurderes, og at vi må spørre det norske folk om de virkelig ønsker at befolkningsdemografien i Norge skal fullstendig endres.

Så dersom du ønsker å se EKTE endringer i politikken må du satse på noe helt nytt, og ikke på dagens politiske elite som Frp ledelsen nå ser ut til å være en del av.

Hvor vil du ta veien om og når Norge ikke lengre er ett land for nordmenn?

Det er mange av våre politikere som snakker om at Norge skal være ett multietnisk, multikulturelt samfunn, og at vi må godta alle de endringene fremmede folkeslag krever i samfunnet for ellers er vi rasister.

Hvordan kan det ha seg at man som etnisk norsk i Norge ikke skal kunne ytre sin opposisjon til politikerne og den globale elitens forsøk på å foreta ett befolkningsbytte i Norge, og på den måten frata den etnisk norske befolkningen vår menneskerett til å ha ett land vi kan kalle vårt eget?

Det er hverken rasistisk, fasistisk eller nazistisk å mene at også vi av etnisk norsk opprinnelse har den samme rett som eksempelvis Palestinere til å ha et eget land hvor vår kultur og tradisjon er dominerende, og det er ikke rasistisk å mene at vår norske kultur er verdt å ta vare på.

Nei tvert imot er det alle disse venstreekstreme pøblene som løper rundt i landets gater, og påberoper seg å være meningspoliti her i landet, og som benytter vold og trusler om vold for å begrense andres ytringsfrihet som er de virkelige fasistene i dagens Norge.

Vi i Det Konservative Parti (DKP) mener det er på tide at også vi som mener at det er verdt å kjempe for å bevare den etnisk norske befolkningen, vår kultur, tradisjon og språk å reise seg til kamp mot de destruktive antidemokratiske kreftene som har fått vokse frem i skyggen av en såkalt liberalistisk venstreside.

Faktum er at venstresiden i Norge i dag ikke er noe annet en den globale elitens løpegutter, og at den såkalte opposisjonen på høyresiden jobber hånd i hånd med venstresiden og eliten mot det felles mål å omgjøre Norge til en multietnisk sølepytt der eliten får en bedre mulighet til å suge ut landets rikdommer.

Det er derfor viktig at folk nå blir med oss i Det Konservative Parti (DKP) i kampen for å bevare Norge NORSK, og sørge for at Norge forblir ett land for etnisk norske menn og kvinner.

Eliten i Tyskland ønsker å forby AfP

Når man ikke kan slå ens politiske motstandere ved stemmeurnene forsøker alltid eliten å forby sine motstandere med nye anti-demokratiske lover.

I Tyskland beskyldes nå det folkelige opprørspartiet AfD (Alternativ for Tyskland) for å stå i ledtog med såkalte anti-immigrasjons og anti-islamistiske grupper som eksempelvis den Tyske folkebevegelsen PEGIDA.

Den siste ukens mange demonstrasjoner der vanlige etniske tyskere har tatt til gatene for å demonstrere mot at etniske tyskere nå ser ut til å være fritt vilt som kan voldtas og drepes av immigranter uten at det får konsekvenser har gitt myndighetene den «perfekte» unnskyldningen til å se på mulighetene til å forby sine største politiske rivaler.

Nå mener vi i Det Konservative Parti (DKP) at politikerne i Tyskland heller burde lytte til folkets rop om hjelp, og burde se på hvilke tiltak de kan gjøre for å sikre landets etniske befolkning mot disse overgrepene utført av immigranter slik at lov og orden atter kan innføres i landet.

Vi mener også at det er på tide at man her hjemme i Norge begynner å ta de mange problemene med den økte immigrasjonen, og befolknings endring i landet på alvor, og at vi bør snakke åpent om hvorvidt vi ønsker ett befolkningsbytte i landet eller ikke.

Dersom du mener det er viktig at politikerne er åpne om de endringene dagens politikk vil medføre så bør du stemme på Det Konservative Parti(DKP).

Kilde: Yahoo.com

Ungaren og Italia knytter tettere bånd i en anti-immigrasjons allianse

Mens Frankrikes president Emmanuel Macron støtter den tyske kansleren Angela Merkels immigrasjonsvennlige åpen dør politikk har Ungarens statsminister Viktor Orban og Italias innenriksminister Matteo Salvini nå gått sammen i en felles allianse for å ivareta det Europeiske folks interesser.

Dette har virkelig satt skrekken i den politiske eliten i Brussel, og særlig etter at den italienske politikeren Paolo Grimoldi påpekte at ulovlige immigranter ikke burde få sette sin fot på Europeisk jord, og at Italia ikke kan klandre Ungaren for ikke å ville ta imot de pålagte EU kvotene av immigranter.

Det ser nå ut som om denne alliansen mellom Italia og Ungaren virkelig kan begynne å endre fokuset på politikken i EU da Matteo Salvini ser ut til å ønske ett medlemskap for Lega i EU partiet EEP (European People’s Party) hvor Orban’s parti Fidesz allerede er medlemmer.

Det Konservative Parti (DKP) mener det nå er på tide at også Norge ser nøye på sin innvandringspolitikk, og får vurdert om politikken som har vært ført frem til dags dato virkelig har vært en berikelse for det Norske folk eller om den har kostet oss mer en hva vi har fått igjen.

Dersom du ønsker å kjempe for vår Norske kultur og vårt folk så er Det Konservative Parti (DKP) partiet for deg.

Kilde: voiceofeuropa.com

Arbeidspolitikk

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å ta norske arbeidere på alvor og derfor ønsker vi å tilrettelegge den økonomiske skattepolitikken slik at det blir enklere for folk å starte opp nye bedrifter, og ansette flere arbeidere.

Videre ønsker vi å sikre arbeid for norske borgere gjennom å pålegge norske bedrifter og norske arbeidsgivere å benytte seg av norsk arbeidskraft så fremt det finnes ledige arbeidstakere som har den kompetanse man søker.

Vi ønsker videre å forby såkalt outsorcing da vi mener dette er en metode store internasjonale selskaper benytter seg av for å kunne omgå norske skatteregler, og presse lønnsnivået i landet nedover.

Det Konservative Parti (DKP) mener at om man ønsker å bedrive forretninger i Norge så skal man også bidra med å skape arbeidsplasser for det norske folk.