Stikkordarkiv: Palestina

Hvor vil du ta veien om og når Norge ikke lengre er ett land for nordmenn?

Det er mange av våre politikere som snakker om at Norge skal være ett multietnisk, multikulturelt samfunn, og at vi må godta alle de endringene fremmede folkeslag krever i samfunnet for ellers er vi rasister.

Hvordan kan det ha seg at man som etnisk norsk i Norge ikke skal kunne ytre sin opposisjon til politikerne og den globale elitens forsøk på å foreta ett befolkningsbytte i Norge, og på den måten frata den etnisk norske befolkningen vår menneskerett til å ha ett land vi kan kalle vårt eget?

Det er hverken rasistisk, fasistisk eller nazistisk å mene at også vi av etnisk norsk opprinnelse har den samme rett som eksempelvis Palestinere til å ha et eget land hvor vår kultur og tradisjon er dominerende, og det er ikke rasistisk å mene at vår norske kultur er verdt å ta vare på.

Nei tvert imot er det alle disse venstreekstreme pøblene som løper rundt i landets gater, og påberoper seg å være meningspoliti her i landet, og som benytter vold og trusler om vold for å begrense andres ytringsfrihet som er de virkelige fasistene i dagens Norge.

Vi i Det Konservative Parti (DKP) mener det er på tide at også vi som mener at det er verdt å kjempe for å bevare den etnisk norske befolkningen, vår kultur, tradisjon og språk å reise seg til kamp mot de destruktive antidemokratiske kreftene som har fått vokse frem i skyggen av en såkalt liberalistisk venstreside.

Faktum er at venstresiden i Norge i dag ikke er noe annet en den globale elitens løpegutter, og at den såkalte opposisjonen på høyresiden jobber hånd i hånd med venstresiden og eliten mot det felles mål å omgjøre Norge til en multietnisk sølepytt der eliten får en bedre mulighet til å suge ut landets rikdommer.

Det er derfor viktig at folk nå blir med oss i Det Konservative Parti (DKP) i kampen for å bevare Norge NORSK, og sørge for at Norge forblir ett land for etnisk norske menn og kvinner.