Stikkordarkiv: Norge

FN vil erstatte Europas hvite befolkning

Hver gang man kritiserer politikere, venstresiden og den politiske og økonomiske eliten for å ville erstatte den hvite Europeiske befolkningen med andre folkeslag fremstilles man som om man er en lavere utdannet rasist som drives av hat.

Man skal som hvit ikke kunne si man ønsker å ivareta ens folks interesser, og man skal som hvit ikke kunne påpeke at det ikke finnes krefter i vårt samfunn som håper å utrydde de hvitefolkeslagene og at store internasjonale organisasjoner driver frem en anti-hvit politikk.

Og påpeker man at det finnes store problemer med dagens innvandrings og asylpolitikk, og at Islam er kilden til de aller fleste terrorangrep verden over så er man en anti-islamist og rasist.

Nå har det seg allikevel slik at FN ifølge egne dokumenter jobber for å erstatte de hvite folkeslagene i dems egne hjemland, og de har til og med en offisiell politikk rundt dette som du kan lese her:

http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm

Ifølge FN så må man erstatte den hvite populasjonen i Europeiske land ettersom fødselsraten hos hvite er for lav, og det er derfor logisk å benytte immigrasjon, innvandring og asylpolitikk til å erstatte den hvite populasjonen.

Det man kan spørre seg om er hvorfor FN ikke heller ser det som viktig med tanke på det multikulturelle aspektet å passe på å ivareta de hvite folkeslagene og dems kultur, og hvorfor FNs politikk ikke heller er å isolere de hvite landene med en lav fødselsrate slik at disse landenes unike kultur og folk skal kunne overleve.

Man kan også spørre seg hvordan FN på den ene siden mener vi må jobbe for å få flere kvinner ut i arbeid når man vet at flere kvinner i arbeid fører til en lavere fødselsrate, og hvorfor man med denne kunnskapen ikke heller snakker om at færre kvinner må ut i arbeid og flere kvinner må få barn?

Som dere ser så er det ingen logikk i FNs politikk, og løgnene til våre politikkere begynner nå å bli så store at de begynner å få problemer med å skjule sannheten fra folket.

Nå må folk begynne å undersøke hva våre politikere VIRKELIG mener, og innse at de ikke har vårt folks beste som drivkraft.

Invitasjon til «gule vester aksjon»

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å engasjere det norske folk og inviterer alle til demonstrasjon Lørdag 8. Desember utenfor Stortinget, eller kommunehuset der du bor.

Aksjonen er en oppfordring til det enkelte individ om å engasjere seg for seg og egne barns fremtid, og er ment å sette fokus på politikernes manglende vilje til å sette landets egne borgeres interesser fremst!
Dette er ikke en offisiell demonstrasjon, men en individuell ytringsfrihets aksjon hvor Det Konservative Parti (DKP) vil tillate alle som møter opp å benytte partiets navn!

Møt opp da det er dine barns fremtid vi kjemper for!!!

Kristendommen forsøkes utslettes i Europa i dag for å erstattes av Islam.

Man trenger ikke se seg lenge rundt for å finne eksempler på hvordan våre politikere og politisk korrekte aktivister forsøker og erstatte vår kristne kultur med en Islamsk kultur, og det siste eksempelet som burde skremme kristne i Norge er partiet KRFs nye sosialistiske veivalg.

Knut Arild Hareides åpenhet rundt hans sosialistiske politiske tilhørighet er helt i tråd med utviklingen innen den politisk korrekte elitens nye veivalg for Norge, og vi kan se at kristendommen og andre vestlige verdier til stadighet er under angrep fra den politisk korrekte eliten som ser på muslimer som den neste store velgerblokken i Europa.

Den etniske europeiske befolkningen skal ifølge FN og EU eliten byttes ut ved hjelp av islamsk masseinnvandring, og Europas kristne befolkning benyttes som elitens nyttige idioter for å fremme denne selvdestruktive politikken.

Nå er det på tide at Europas og Norges kristne våkner opp, og river ned tempelteppet og belyser løgnene våre såkalte kristne ledere er med å spre.

Bli med i Det Konservative Parti (DKP) og kjemp for bevarelsen av Norges kristne kulturarv, og for muligheten til å forbli kristen i Norge.

Hvor vil du ta veien om og når Norge ikke lengre er ett land for nordmenn?

Det er mange av våre politikere som snakker om at Norge skal være ett multietnisk, multikulturelt samfunn, og at vi må godta alle de endringene fremmede folkeslag krever i samfunnet for ellers er vi rasister.

Hvordan kan det ha seg at man som etnisk norsk i Norge ikke skal kunne ytre sin opposisjon til politikerne og den globale elitens forsøk på å foreta ett befolkningsbytte i Norge, og på den måten frata den etnisk norske befolkningen vår menneskerett til å ha ett land vi kan kalle vårt eget?

Det er hverken rasistisk, fasistisk eller nazistisk å mene at også vi av etnisk norsk opprinnelse har den samme rett som eksempelvis Palestinere til å ha et eget land hvor vår kultur og tradisjon er dominerende, og det er ikke rasistisk å mene at vår norske kultur er verdt å ta vare på.

Nei tvert imot er det alle disse venstreekstreme pøblene som løper rundt i landets gater, og påberoper seg å være meningspoliti her i landet, og som benytter vold og trusler om vold for å begrense andres ytringsfrihet som er de virkelige fasistene i dagens Norge.

Vi i Det Konservative Parti (DKP) mener det er på tide at også vi som mener at det er verdt å kjempe for å bevare den etnisk norske befolkningen, vår kultur, tradisjon og språk å reise seg til kamp mot de destruktive antidemokratiske kreftene som har fått vokse frem i skyggen av en såkalt liberalistisk venstreside.

Faktum er at venstresiden i Norge i dag ikke er noe annet en den globale elitens løpegutter, og at den såkalte opposisjonen på høyresiden jobber hånd i hånd med venstresiden og eliten mot det felles mål å omgjøre Norge til en multietnisk sølepytt der eliten får en bedre mulighet til å suge ut landets rikdommer.

Det er derfor viktig at folk nå blir med oss i Det Konservative Parti (DKP) i kampen for å bevare Norge NORSK, og sørge for at Norge forblir ett land for etnisk norske menn og kvinner.