Stikkordarkiv: Miljø

Miljøpolitikk

Det Konservative Parti (DKP) mener det er på tide å ta tak i de ekte miljøproblemene som vi mener det faktisk er mulig vi mennesker kan gjøre noe med, og vi vil derfor rette mye av vår politikk til kampen for å fjerne søppel fra verdenshavene.

For å få til dette, mener vi Norge bør ta en ledende rolle innen dette arbeidet, og jobbe for å få til samarbeid med andre nasjoner for å løse problemet.

Når det kommer til spørsmålet om global oppvarming mener vi det er to måter vi kan motarbeide CO2 forurensningen på som ikke vil gå særlig ut over vanlige folks hverdagsliv, og som ikke vil påtvinge folk utgifter de ikke trenger.

For det første mener vi det bør være mulig å gi skatte lette til folk som ønsker å installere solcellepanel på hustak dersom man har enebolig, og dersom man bor i leilighet i et borettslag etc så bør borettslaget kunne få skattelette dersom det installerer solcellepanel eller andre typer rene energikilder.

Når det gjelder det offentlige så er vi for at det bør stilles krav om at minst 15% av energiforbruket til offentlige bygninger og skal komme fra rene energikilder.

Vi er også for å se på muligheten for å subsidiere «pendlerbiler» i form av små el-biler som kan benyttes i de store byene.

Vi ønsker å finne løsninger som er fremtidsrettet og som gir folk mer frihet fremfor å finne måter og skattlegge folk på.

Bli med oss i kampen for å skape et mer fremtidsrettet og frihetselskende Norge!