Stikkordarkiv: Kristendom

Kristendommen forsøkes utslettes i Europa i dag for å erstattes av Islam.

Man trenger ikke se seg lenge rundt for å finne eksempler på hvordan våre politikere og politisk korrekte aktivister forsøker og erstatte vår kristne kultur med en Islamsk kultur, og det siste eksempelet som burde skremme kristne i Norge er partiet KRFs nye sosialistiske veivalg.

Knut Arild Hareides åpenhet rundt hans sosialistiske politiske tilhørighet er helt i tråd med utviklingen innen den politisk korrekte elitens nye veivalg for Norge, og vi kan se at kristendommen og andre vestlige verdier til stadighet er under angrep fra den politisk korrekte eliten som ser på muslimer som den neste store velgerblokken i Europa.

Den etniske europeiske befolkningen skal ifølge FN og EU eliten byttes ut ved hjelp av islamsk masseinnvandring, og Europas kristne befolkning benyttes som elitens nyttige idioter for å fremme denne selvdestruktive politikken.

Nå er det på tide at Europas og Norges kristne våkner opp, og river ned tempelteppet og belyser løgnene våre såkalte kristne ledere er med å spre.

Bli med i Det Konservative Parti (DKP) og kjemp for bevarelsen av Norges kristne kulturarv, og for muligheten til å forbli kristen i Norge.

Nå er tiden for kristne i Norge inne for å bytte parti!

Da Knut Arild Hareide ble valgt inn som partileder for Kristelig Folkeparti valgte partiet det de trodde var en ung kristen mann til leder, men det de fikk var en «skap» sosialist som til stadighet har beveget partiet i en mer og mer sekulær sosialistisk retning noe de siste ukers uttalelser fra partilederen selv nå bekrefter.

Knut Arild Hareides våte drøm er nemlig at Kristelig folkeparti bytter ut Kristelig med sosialistisk i partinavnet slik at han kan bli leder for Sosialistisk Folkeparti eller SF, og at han kan sitte i regjering med sine politiske allierte på venstresiden.

Det er etter denne avsløringen vi i Det Konservative Parti (DKP) oppfordrer Norske kristne og konservative om å bli med oss i oppbygningen av ETT ekte konservativt politisk parti i Norge, som vil kunne stå opp for vår kristne kulturarv, våre tradisjoner og for en konservativ politikk.

Det at kristne i Norge er så trofaste ovenfor ett parti som de siste årene har gjort ALT for å bygge ned kristendommen i Norge, og som har en ledelse som fremmer alt fra mildere abort lover til påtvang om at kirken skal akseptere homofile og lesbiske ekteskap er uforståelig, og man må nesten spørre seg hvor dypt den kristne tro virkelig stikker hos Norges såkalte kristne velgere.

Det Konservative Parti (DKP) er ett konservativt parti som ønsker å fremme Norske kristne verdier, og som vil stå opp for Norsk tradisjon og kultur. Vi ønsker også å kjempe for styrkningen av individuelle rettigheter og mener at den kollektive sosialistiske tankegang som står som ett direkte motstykke til den kristne tro.

Så til landets kristne, åpne opp deres øyne og bli med oss i Det Konservative Parti (DKP) og bygg ett nytt politisk parti som kan stå opp mot den ondskapen som er sosialistisk kollektivisme!

Fordervelsen av Sverige er snart fullført

I svenske barnehager må nå gutter ikle seg skjørt, og man har gruppesamtaler med barna om homofili, og alt for å spre kulturmarxisme og toleranse.

Du kan lese alt om saken her…

Det Konservative Parti (DKP) mener barn ikke skal bli indoktrinert og benyttet for å fremme en politisk agenda, og mener det er ett stort problem når ansatte i barnehager trekker med seg sine politiske meninger inn i læreplanen.

Vi mener barna må få være barn og vi mener man i barnehager og barneskoler ikke skal snakke om ulike seksuelle legninger, men skal fremme kjernefamilien og såkalte kristne verdier.

Dersom du ønsker å forsvare vår kultur og forhindre at Kulturmarxistene får klørne i dine barn, så er Det Konservative Parti (DKP) det eneste partiet du kan stole på vil kjempe din sak.

Hvor blir det av kristen Norge?

Det er ikke mange kristne i Norge som lengre tør stå opp for sin tro og sine kristne verdier, og det kan se ut som om frykten for å bli sett som intolerant overstiger en tro.

Når man ser på det politiske landskapet i Norge så ser det også ut som om det ikke lengre er plass for kristne velgere ettersom de partiene som tidligere har forfektet kristne verdier i dag har byttet ut sine kristne verdier med en sosialistisk tankegang, der kristendommen og det som tidligere var ansett som gode kristne verdier ansees for å være rasisme og annen type undertrykking.

Det Konservative Parti (DKP) anser denne sosialistiske kristenbevegelsen som en falsk versjon av vår kristne kulturarv, og vi mener det nå er på tide med et politisk parti som står opp for de tradisjonelle norske verdiene, og får vår norske kristne kulturarv.

Selv om Det Konservative Parti ikke utelukkende er et kristent parti så mener vi allikevel at det er Norges 1000 år lange historie med kristendom som har gitt oss mye av de demokratiske rettighetene, og samfunns strukturene vi i dag drar så stor nytte av, og vi mener det er viktig at vi fortsetter og ivaretar denne kulturarven.

Vi ønsker ikke å se kristendommen utbyttes med den totalitære ideologien som har ikled seg begrepet religion for enklere å få innpass i det Norske samfunnet, og vi ønsker nå å få med oss den EKTE kristne befolkningen her i landet i vår kamp for et fortsatt kristent Norge!