Stikkordarkiv: Krf

Kristendommen forsøkes utslettes i Europa i dag for å erstattes av Islam.

Man trenger ikke se seg lenge rundt for å finne eksempler på hvordan våre politikere og politisk korrekte aktivister forsøker og erstatte vår kristne kultur med en Islamsk kultur, og det siste eksempelet som burde skremme kristne i Norge er partiet KRFs nye sosialistiske veivalg.

Knut Arild Hareides åpenhet rundt hans sosialistiske politiske tilhørighet er helt i tråd med utviklingen innen den politisk korrekte elitens nye veivalg for Norge, og vi kan se at kristendommen og andre vestlige verdier til stadighet er under angrep fra den politisk korrekte eliten som ser på muslimer som den neste store velgerblokken i Europa.

Den etniske europeiske befolkningen skal ifølge FN og EU eliten byttes ut ved hjelp av islamsk masseinnvandring, og Europas kristne befolkning benyttes som elitens nyttige idioter for å fremme denne selvdestruktive politikken.

Nå er det på tide at Europas og Norges kristne våkner opp, og river ned tempelteppet og belyser løgnene våre såkalte kristne ledere er med å spre.

Bli med i Det Konservative Parti (DKP) og kjemp for bevarelsen av Norges kristne kulturarv, og for muligheten til å forbli kristen i Norge.

Hvor blir det av konservatismen i Norge?

I dag kom regjeringen ut med neste års statsbudsjett, og vi i Det Konservative Parti (DKP) må si at velgere som har stemt på Frp og Høyre virkelig må føle seg lurt trill rundt.

Hva slags konservativt parti ønsker å øke skatter og avgifter, og hva slags konservativt parti øker bevilgningene til en statseid TV kanal?

Ser man på statsbudsjettet for 2019 skulle man trodd at det er Venstre som sitter i førersetet og er det største partiet, og man skulle trodd at Frp og Høyre i frykt for å miste sine posisjoner i regjeringen stilltiende aksepterte at regjeringen førte en mest mulig sosialistisk politikk i strid med hva velgerne valgte dem inn i regjering for å få.

Nå skal Frp øke bevilgningene til utviklingshjelp med rundt 37 milliarder kroner, man skal øke antallet kvoteflyktninger som får komme til landet, og man skal øke bom og TV avgiften for folk flest. Alle disse områdene er områder der Frp har lovet sine velgere de vil redusere utgiftene for folk flest, men nå som Siv Jensen har fått smake på regjeringsmakten er ett hvert løfte til velgerne glemt og forlatt.

Det er derfor vi nå ber velgere der ute som er ekte konservative eller liberalere om å bli med å danne ett nytt konservativt parti i Norge som vil stå fast på sine liberale konservative ideer om lavere skatter og avgifter, ett sterkere fokus på bevarelsen av norsk kultur, tradisjon og kristne verdier, og sist men ikke minst fjerningen av NRK lisensen og alle landets bomringer.

Vi mener tiden er inne for at vi lar folk kunne dra til jobben uten å måtte betale 1-2 månedslønner for i det heletatt å kunne komme seg til og fra jobben, og vi mener det er på tide at folk slipper å betale for en TV kanal de ikke ser på.

Så bli med oss i kampen mot sosialismen og den falske konservativismen kalt Borgerlighet.

Nå er tiden for kristne i Norge inne for å bytte parti!

Da Knut Arild Hareide ble valgt inn som partileder for Kristelig Folkeparti valgte partiet det de trodde var en ung kristen mann til leder, men det de fikk var en «skap» sosialist som til stadighet har beveget partiet i en mer og mer sekulær sosialistisk retning noe de siste ukers uttalelser fra partilederen selv nå bekrefter.

Knut Arild Hareides våte drøm er nemlig at Kristelig folkeparti bytter ut Kristelig med sosialistisk i partinavnet slik at han kan bli leder for Sosialistisk Folkeparti eller SF, og at han kan sitte i regjering med sine politiske allierte på venstresiden.

Det er etter denne avsløringen vi i Det Konservative Parti (DKP) oppfordrer Norske kristne og konservative om å bli med oss i oppbygningen av ETT ekte konservativt politisk parti i Norge, som vil kunne stå opp for vår kristne kulturarv, våre tradisjoner og for en konservativ politikk.

Det at kristne i Norge er så trofaste ovenfor ett parti som de siste årene har gjort ALT for å bygge ned kristendommen i Norge, og som har en ledelse som fremmer alt fra mildere abort lover til påtvang om at kirken skal akseptere homofile og lesbiske ekteskap er uforståelig, og man må nesten spørre seg hvor dypt den kristne tro virkelig stikker hos Norges såkalte kristne velgere.

Det Konservative Parti (DKP) er ett konservativt parti som ønsker å fremme Norske kristne verdier, og som vil stå opp for Norsk tradisjon og kultur. Vi ønsker også å kjempe for styrkningen av individuelle rettigheter og mener at den kollektive sosialistiske tankegang som står som ett direkte motstykke til den kristne tro.

Så til landets kristne, åpne opp deres øyne og bli med oss i Det Konservative Parti (DKP) og bygg ett nytt politisk parti som kan stå opp mot den ondskapen som er sosialistisk kollektivisme!

Ekte konservative i Norge bør allieres under ett ekte konservativt politisk parti

Her i Norge har vi tre såkalte borgerlige partier om man ser bort fra Senterpartiet som tidligere anså seg som et «borgerlig» parti, men som nå ser ut til å ha falt i sosialismens klamme klør etter at de fikk en ny ledelse.

Spørsmålet er jo da «hvorfor skal vi dele oss opp i så mange partier, og hvorfor kan ikke alle konservative i Norge finne sammen i ett parti som bygger på ekte konservative ideer?»

Svaret her er nok litt mer komplisert en hva man ønsker å tro, men slik jeg ser det så er dette fordi eliten her i landet ønsker å splitte oss opp i små fraksjoner slik at vi konservative ikke kan få reel makt, og på den måten kan få utført de nødvendige endringene for å føre den norske skuta inn på rett kurs.

Vi ser hvordan sosialistene til stadighet greier å klamre seg til makta, og sette den politiske dagsordenen ettersom de bedre greier å alliere seg under en felles ideologi på tvers av partigrensene, mens man på den såkalte borgerlige siden har et så vidt spekter av ulike meninger at ett såkalt borgerlig parti som KrF like godt kan alliere seg med AP rundt spørsmål om immigrasjon som med Høyre.

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å endre på dette, og håper å kunne samle ALLE konservative røster fra Krf til Frp under en fane slik at vi kan stå sterkt sammen for den konservative politikken, og begynne å kjempe tilbake mot sosialistenes forsøk på å ødelegge vår kultur og vårt folk.

Vi mener det er større forskjell mellom de av Krf’s egne partimedlemmer som har en sosialistisk tilnærming til politikken, og de som har en konservativ tilnærming en hva det er mellom Det Konservative Partiets mest liberale medlem og Krf’s mest konservative medlem, og vi mener derfor Krf’s konservative medlemmer og politikere bør komme over til oss fremfor å bedrive en evig intern kamp mot sosialistene i eget parti.

Det samme gjelder for partiet Høyre og til dels for Frp når det kommer til globallistene i partiene som vi mener ikke har det norske folks interesse som sin førsteprioritet, men har avlagt lojalitetsed til den globale verdenseliten.

Det Konservative Parti (DKP) oppfordrer konservative og liberal konservative politikere og folk til å en gang for alle å forenes under en fane slik at vi kan ta makten i landet, og virkelig stake ut en ny og bedre mer liberal kurs for vårt land, og redde det norske folk fra den totale undergang.

Bli med i Det Konservative Parti (DKP)!