Stikkordarkiv: Konservativ

Så hva mener vi med konservativ?

Det er en del som har spurt meg hva det vil si og være konservativ, og hva forskjellen på det å være konservativ og det å være borgerlig er.

Svaret slik vi i Det Konservative Parti (DKP) ser det så mener vi det å være konservativ betyr at man ønsker å konservere/bevare det beste i vårt samfunn og kultur samtidig som vi forsøker å fornye og utvikle de tingene vi mener ikke fungerer like bra, mens det å være borgerlig slik vi ser det vil si at man anser det som at samfunnet vårt er delt inn i ulike klasser hvor noen tilhører det såkalte borgerskapet, mens resten tilhører arbeiderklassen.

Vi mener selvfølgelig dette er en gammeldags og feilaktig måte å se på dagens moderne samfunn hvor de aller fleste selv om de kanskje ikke bedriver hardt fysisk arbeid faktisk er arbeidere, og borgerskapet faktisk ikke eksisterer med mindre vi anser det vi kaller den globale økonomiske og politiske eliten for borgerskapet.

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å ivareta våre norske tradisjoner, vår kultur og vår nasjon, og vi er derfor en naturlig opposisjon til den globale økonomiske og politiske elitens globale agenda som går ut på å skape en såkalt verdensregjering gjennom ulike globale organisasjoner som FN, EU og NATO.

Så er du imot den globale elitens agenda hvor befolkningsbytte gjennom masse immigrasjon, nedleggelse av nasjonalstaten til fordel for internasjonale unioner som EU er en viktig del av agendaen så er vi i Det Konservative Parti (DKP) partiet du bør støtte i tiden fremover.

Bli derfor med i Det Konservative Parti (DKP) i dag!!!

Fordervelsen av Sverige er snart fullført

I svenske barnehager må nå gutter ikle seg skjørt, og man har gruppesamtaler med barna om homofili, og alt for å spre kulturmarxisme og toleranse.

Du kan lese alt om saken her…

Det Konservative Parti (DKP) mener barn ikke skal bli indoktrinert og benyttet for å fremme en politisk agenda, og mener det er ett stort problem når ansatte i barnehager trekker med seg sine politiske meninger inn i læreplanen.

Vi mener barna må få være barn og vi mener man i barnehager og barneskoler ikke skal snakke om ulike seksuelle legninger, men skal fremme kjernefamilien og såkalte kristne verdier.

Dersom du ønsker å forsvare vår kultur og forhindre at Kulturmarxistene får klørne i dine barn, så er Det Konservative Parti (DKP) det eneste partiet du kan stole på vil kjempe din sak.

Ekte konservative i Norge bør allieres under ett ekte konservativt politisk parti

Her i Norge har vi tre såkalte borgerlige partier om man ser bort fra Senterpartiet som tidligere anså seg som et «borgerlig» parti, men som nå ser ut til å ha falt i sosialismens klamme klør etter at de fikk en ny ledelse.

Spørsmålet er jo da «hvorfor skal vi dele oss opp i så mange partier, og hvorfor kan ikke alle konservative i Norge finne sammen i ett parti som bygger på ekte konservative ideer?»

Svaret her er nok litt mer komplisert en hva man ønsker å tro, men slik jeg ser det så er dette fordi eliten her i landet ønsker å splitte oss opp i små fraksjoner slik at vi konservative ikke kan få reel makt, og på den måten kan få utført de nødvendige endringene for å føre den norske skuta inn på rett kurs.

Vi ser hvordan sosialistene til stadighet greier å klamre seg til makta, og sette den politiske dagsordenen ettersom de bedre greier å alliere seg under en felles ideologi på tvers av partigrensene, mens man på den såkalte borgerlige siden har et så vidt spekter av ulike meninger at ett såkalt borgerlig parti som KrF like godt kan alliere seg med AP rundt spørsmål om immigrasjon som med Høyre.

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å endre på dette, og håper å kunne samle ALLE konservative røster fra Krf til Frp under en fane slik at vi kan stå sterkt sammen for den konservative politikken, og begynne å kjempe tilbake mot sosialistenes forsøk på å ødelegge vår kultur og vårt folk.

Vi mener det er større forskjell mellom de av Krf’s egne partimedlemmer som har en sosialistisk tilnærming til politikken, og de som har en konservativ tilnærming en hva det er mellom Det Konservative Partiets mest liberale medlem og Krf’s mest konservative medlem, og vi mener derfor Krf’s konservative medlemmer og politikere bør komme over til oss fremfor å bedrive en evig intern kamp mot sosialistene i eget parti.

Det samme gjelder for partiet Høyre og til dels for Frp når det kommer til globallistene i partiene som vi mener ikke har det norske folks interesse som sin førsteprioritet, men har avlagt lojalitetsed til den globale verdenseliten.

Det Konservative Parti (DKP) oppfordrer konservative og liberal konservative politikere og folk til å en gang for alle å forenes under en fane slik at vi kan ta makten i landet, og virkelig stake ut en ny og bedre mer liberal kurs for vårt land, og redde det norske folk fra den totale undergang.

Bli med i Det Konservative Parti (DKP)!

Katie Hopkins advarer amerikanerne mot masse immigrasjon

Britisk reporteren, skuespilleren og konservative kommentatoren Katie Hopkins kom under den Amerikanske konservative konferansen (CPAC) med en advarsel til sine amerikanske konservative venner.

Hennes beskjed til amerikanerne var at de ikke måtte la landet forfalle som en følge av masse immigrasjon slik man nå kan se stadig flere Europeiske nasjoner er i ferd med på grunn av EU feilslåtte immigrasjons politikk.

Lytt til Katie Hopkins advarsel til Amerika i videoen under.