Stikkordarkiv: Knut Arild Hareide

Kristendommen forsøkes utslettes i Europa i dag for å erstattes av Islam.

Man trenger ikke se seg lenge rundt for å finne eksempler på hvordan våre politikere og politisk korrekte aktivister forsøker og erstatte vår kristne kultur med en Islamsk kultur, og det siste eksempelet som burde skremme kristne i Norge er partiet KRFs nye sosialistiske veivalg.

Knut Arild Hareides åpenhet rundt hans sosialistiske politiske tilhørighet er helt i tråd med utviklingen innen den politisk korrekte elitens nye veivalg for Norge, og vi kan se at kristendommen og andre vestlige verdier til stadighet er under angrep fra den politisk korrekte eliten som ser på muslimer som den neste store velgerblokken i Europa.

Den etniske europeiske befolkningen skal ifølge FN og EU eliten byttes ut ved hjelp av islamsk masseinnvandring, og Europas kristne befolkning benyttes som elitens nyttige idioter for å fremme denne selvdestruktive politikken.

Nå er det på tide at Europas og Norges kristne våkner opp, og river ned tempelteppet og belyser løgnene våre såkalte kristne ledere er med å spre.

Bli med i Det Konservative Parti (DKP) og kjemp for bevarelsen av Norges kristne kulturarv, og for muligheten til å forbli kristen i Norge.

Nå er tiden for kristne i Norge inne for å bytte parti!

Da Knut Arild Hareide ble valgt inn som partileder for Kristelig Folkeparti valgte partiet det de trodde var en ung kristen mann til leder, men det de fikk var en «skap» sosialist som til stadighet har beveget partiet i en mer og mer sekulær sosialistisk retning noe de siste ukers uttalelser fra partilederen selv nå bekrefter.

Knut Arild Hareides våte drøm er nemlig at Kristelig folkeparti bytter ut Kristelig med sosialistisk i partinavnet slik at han kan bli leder for Sosialistisk Folkeparti eller SF, og at han kan sitte i regjering med sine politiske allierte på venstresiden.

Det er etter denne avsløringen vi i Det Konservative Parti (DKP) oppfordrer Norske kristne og konservative om å bli med oss i oppbygningen av ETT ekte konservativt politisk parti i Norge, som vil kunne stå opp for vår kristne kulturarv, våre tradisjoner og for en konservativ politikk.

Det at kristne i Norge er så trofaste ovenfor ett parti som de siste årene har gjort ALT for å bygge ned kristendommen i Norge, og som har en ledelse som fremmer alt fra mildere abort lover til påtvang om at kirken skal akseptere homofile og lesbiske ekteskap er uforståelig, og man må nesten spørre seg hvor dypt den kristne tro virkelig stikker hos Norges såkalte kristne velgere.

Det Konservative Parti (DKP) er ett konservativt parti som ønsker å fremme Norske kristne verdier, og som vil stå opp for Norsk tradisjon og kultur. Vi ønsker også å kjempe for styrkningen av individuelle rettigheter og mener at den kollektive sosialistiske tankegang som står som ett direkte motstykke til den kristne tro.

Så til landets kristne, åpne opp deres øyne og bli med oss i Det Konservative Parti (DKP) og bygg ett nytt politisk parti som kan stå opp mot den ondskapen som er sosialistisk kollektivisme!