Stikkordarkiv: Innvandring

Til og med Karl Marx var motstander av masseimmigrasjon

I et brev den 9 April 1870 til sin venn Sigfrid Meyer skreiv Karl Marx om det han kalte «Det Irske spørsmålet», og ga en av sine lengste beskrivelser av sitt syn på immigrasjon.

Karl Marx mente tydelig at immigrasjon var en negativ ting som kun gagnet overklassen og førte til at arbeiderklassen ble delt inn et Engelsk og et Irsk proletariatet, og at konkurransen mellom disse to leirene førte til en svekkelse av arbeidernes rettigheter og at lønningene ble presset ned.

Så mens dagens kommunister og såkalte Marxister roper skjellsord mot sine politiske motstandere på den såkalte ekstreme høyresiden er det et faktum at disse såkalte høyreekstremistene står nærmere Karl Marx sine ideer rundt immigrasjon en hva venstresiden gjør!

Av denne grunn er det vi i Det Konservative Parti (DKP) ikke forholder oss til en venstre høyre akse innen politikken, og anser det som vår oppgave og finne de beste løsningene som best tjener det norske folk, helt uavhengig av om løsningen kan kalles høyre eller venstrepolitikk.

Bli med oss i Det Konservative Parti (DKP) og jobb for at vi skal sette det Norske folk først!

Emmanuel Macron vil at Europa skal ta imot 150 – 200 millioner immigranter innen 2050

Vi har den siste tiden her i Norge fått høre at FN ønsker å flytte rundt 255 millioner mennesker fra Afrika til Europa, og at dette er målet med den nye immigrasjons avtale flere Europeiske land har forpliktet seg til med FN, og vi har hørt hvordan Faktisk.no og den politisk korrekte pressen her i landet hevder dette ikke stemmer, og at tallet og selve ideen om at FN ønsker å flytte flere hundre millioner mennesker til Europa er en løgn.

Vel, ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron er dette hverken en løgn eller en overdrivelse, og den franske presidenten har derfor selv gått ut og sagt at han regner med at Europa vil måtte ta imot rundt 150 – 200 millioner Afrikanere i løpet av de neste 30 årene.

Det Konservative Parti (DKP) mener den siste immigrasjonsavtalen FN har fått på plass er en av de største truslene mot Europa og Norges eksistens som frie vestlige samfunn, og at om denne immigrasjonen skulle finne sted ville hverken vår kultur, historie eller vestlige demokratiske verdier overleve.

Foruten Det Konservative Parti (DKP) er det INGEN norske politiske partier som har tatt tak i denne viktige politiske saken som potensielt kan utslette vesten slik vi kjenner den i dag, og selv talspersoner for Frp har gått så langt som til å forsvare FNs immigrasjonsavtale samtidig som partiet forteller norske velgere de er imot masseimmigrasjon.

Nå ber vi i Det Konservative Parti (DKP) folk om å hjelpe oss å redde Norge og vesten gjennom å vise sin støtte til vårt parti, slik at vi kan bli ett reelt politisk alternativ som virkelig kan stoppe den galskapen dagens politikere har satt i gang for å ødelegge Norge og resten av vesten!

Her kan du lese om Emmanuel Macron

Her kan du lese FNs politikk for folkebytte i Europa

Frp svikter sine velgere når det kommer til sine viktigste valgløfter!

I følge det nye statsbudsjettet ønsker de borgerlige partiene å øke bistanden til 3000 kvoteflyktninger med 13 milliarder samtidig som de øker bistandspotten til 37,8 milliarder kroner i 2019.

For det første reagerer vi i Det Konservative Parti (DKP) på at man øker bistandsbudsjettet med 2,5 milliarder kroner til 37,8 milliarder når man ser alle de utfordringene man har i Norge, og med tanke på hvordan man har økt antallet bomringer for å dekke opp disse utgiftene.

Videre mener vi det er skammelig for en regjering hvor Frp er med å avsette 13 milliarder til 3000 nye kvoteflyktninger når man vet at disse milliardene istedenfor å hjelpe 3000 i Norge kunne ha gått til å hjelpe flere titalls tusen i de nærliggende områdene hvor flyktningene kommer fra.

At man skal benytte 4 millioner på hver kvoteflyktning mener vi ikke kan forsvares da vi mener mye av pengene forsvinner inn i den internasjonale asylindustrien som hvert år har vist seg å gå med flere millioner på overskudd, og vi mener det ville vært en bedre løsning å ha tildelt hver flyktning 2 millioner til å skape seg ett liv i sitt hjemland eller ett land i de nærliggende områdene.

Dette ville ha kunnet bidratt til å stimulere økonomien i flyktningens hjemland eller i de nærliggende områdene ved at man satte ned kriterier for at mottakeren måtte anvende pengene i de nærliggende områdene for å stimulere økonomien.

Vi ville da ha kunnet bidratt til å skape 26 tusen nye millionærer i eks Afrika hvert år fremfor å gjøre noen få asylbaroner i vesten enda rikere.

Hadde vi gjort det samme med de 38 milliardene Norge nå skal avse for bistand ville vi ha kunnet skapt 38 000 millionærer hvert år i ulike katastroferammede eller krigsherjede områder som så kunne bidratt til å bygge opp disse områdene gjennom å stimulere økonomien, industrien osv.

Når det er sagt så mener vi bistandsbudsjettet bør halveres, og at pengene bør fordeles i de områdene der de kan hjelpe flest mulig mennesker fremfor å benytte dem i vesten der mesteparten av pengene havner i lommene på rike asylbaroner med flere hundre millioner kroner på bank.

Det Konservative Partiets bistandspolitikk handler i første omgang om å hjelpe så mange som mulig, fremfor det å bedrive befolkningsbytte i vesten slik dagens politikere har avtalt de skal gjøre i samarbeid med FN!

Her kan du lese FN og dagens politisk korrekte elites plan for å bytte ut vestens befolkning!

Bli med i Det Konservative Parti (DKP) slik at vi kan stoppe galskapen!

Jimmie Åkesson (SD) sier det som det er når det kommer til Svensk innvandringspolitikk.

Sverige har SD og Norge hadde Frp helt frem til Siv Jensen ble stemt inn i maktens korridorer hvor hun tydeligvis glemte sine løfter til folket.

Det Konservative Parti (DKP) er ett nytt alternativ for Norge, og vi kommer til å jobbe for bevarelsen av det norske folk og våre norske verdier, vår kultur og vår tradisjon.

I videoen under får dere høre Jimmie Åkesson fra Sverigedemokraterna (SD) fortelle hvorfor dagens Svenske asyl- og innvandringspolitikk ikke fungerer, og vi i Det KOnservative Parti (DKP) er hundre prosent enige med Jimmie Åkesson i denne saken.

Vi mener som Jimmie Åkesson at dagens politikk må fullstendig revurderes, og at vi må spørre det norske folk om de virkelig ønsker at befolkningsdemografien i Norge skal fullstendig endres.

Så dersom du ønsker å se EKTE endringer i politikken må du satse på noe helt nytt, og ikke på dagens politiske elite som Frp ledelsen nå ser ut til å være en del av.

Eliten i Tyskland ønsker å forby AfP

Når man ikke kan slå ens politiske motstandere ved stemmeurnene forsøker alltid eliten å forby sine motstandere med nye anti-demokratiske lover.

I Tyskland beskyldes nå det folkelige opprørspartiet AfD (Alternativ for Tyskland) for å stå i ledtog med såkalte anti-immigrasjons og anti-islamistiske grupper som eksempelvis den Tyske folkebevegelsen PEGIDA.

Den siste ukens mange demonstrasjoner der vanlige etniske tyskere har tatt til gatene for å demonstrere mot at etniske tyskere nå ser ut til å være fritt vilt som kan voldtas og drepes av immigranter uten at det får konsekvenser har gitt myndighetene den «perfekte» unnskyldningen til å se på mulighetene til å forby sine største politiske rivaler.

Nå mener vi i Det Konservative Parti (DKP) at politikerne i Tyskland heller burde lytte til folkets rop om hjelp, og burde se på hvilke tiltak de kan gjøre for å sikre landets etniske befolkning mot disse overgrepene utført av immigranter slik at lov og orden atter kan innføres i landet.

Vi mener også at det er på tide at man her hjemme i Norge begynner å ta de mange problemene med den økte immigrasjonen, og befolknings endring i landet på alvor, og at vi bør snakke åpent om hvorvidt vi ønsker ett befolkningsbytte i landet eller ikke.

Dersom du mener det er viktig at politikerne er åpne om de endringene dagens politikk vil medføre så bør du stemme på Det Konservative Parti(DKP).

Kilde: Yahoo.com

Ungaren og Italia knytter tettere bånd i en anti-immigrasjons allianse

Mens Frankrikes president Emmanuel Macron støtter den tyske kansleren Angela Merkels immigrasjonsvennlige åpen dør politikk har Ungarens statsminister Viktor Orban og Italias innenriksminister Matteo Salvini nå gått sammen i en felles allianse for å ivareta det Europeiske folks interesser.

Dette har virkelig satt skrekken i den politiske eliten i Brussel, og særlig etter at den italienske politikeren Paolo Grimoldi påpekte at ulovlige immigranter ikke burde få sette sin fot på Europeisk jord, og at Italia ikke kan klandre Ungaren for ikke å ville ta imot de pålagte EU kvotene av immigranter.

Det ser nå ut som om denne alliansen mellom Italia og Ungaren virkelig kan begynne å endre fokuset på politikken i EU da Matteo Salvini ser ut til å ønske ett medlemskap for Lega i EU partiet EEP (European People’s Party) hvor Orban’s parti Fidesz allerede er medlemmer.

Det Konservative Parti (DKP) mener det nå er på tide at også Norge ser nøye på sin innvandringspolitikk, og får vurdert om politikken som har vært ført frem til dags dato virkelig har vært en berikelse for det Norske folk eller om den har kostet oss mer en hva vi har fått igjen.

Dersom du ønsker å kjempe for vår Norske kultur og vårt folk så er Det Konservative Parti (DKP) partiet for deg.

Kilde: voiceofeuropa.com

Twitter, Facebook og andre sosiale medier sensurerer konservative røster!

Utvikling og teknologi er en fantastisk ting, men når denne teknologien benyttes til å sensurere enkelte grupper i vårt samfunn fra å delta i den åpne debatten kan teknologien virkelig utgjøre en trussel for demokratiet og den åpne frie samfunnsdebatten.

Dessverre ser vi i dag at våre politikere ikke ser ut til å bry seg særlig om den pågående sensuren av hovedsakelig konservative og ekte liberalister på nett, og vi kan se at de såkalte etablerte partiene og den politiske eliten her i landet er mer opptatt av å sikre sin fremtid i en eller annen internasjonal organisasjon som FN fremfor å jobbe for det som er til det beste for det norske folket.

Grådighet og prestisje ser ut til å være drivkraften til de fleste partipampene her i landet, og lønnsøkningen til Oslo ordfører Raymond Johansen er ett godt bevis for da Johansen som arbeiderparti politiker i henhold til hva partiet hevder å stå for heller burde jobbe for bedre vilkår for norske arbeidere.

Men nei Raymond Johansen er mer opptatt av å omgjøre Oslo til en såkalt «multietnisk» by, og kaster derfor millioner av skattebetalernes kroner etter landets asylindustrialister som tjener grovt på å opprette og drive såkalte mottakssenter.

Det triste er at Raymond Johansen ikke er alene om dette SVIKET ovenfor den norske arbeiderklassen, og vi kan tydelig se at alle de såkalte «topp» politikerne tar imot penger fra asylindustrien, og smører store internasjonale organisasjoner som FN, EU, WHO osv. med flere hundretalls millioner av norske skattebetaleres penger i året.

De sier aldri NEI når FN ber Norge ta imot flere immigranter og asylsøkere selv om de vet hvilke negative konsekvenser det vil medføre, og det er derfor naturlig å trekke den konklusjon at de er mer redde for å skade sitt omdømme hos disse organisasjonene en hva de er for å svikte det norske folk.

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å trekke Norge ut av FN og NATO, og ønsker å danne en felles handels og forsvarsunion med våre nordiske naboland Sverige, Danmark, Island og Finland. Videre ønsker vi å styrke forsvaret av våre grenser, og sette en stopper for ALL immigrasjon til landet fra land utenfor Norden frem til vi har fått kontroll over den pågående kulturkrigen som vi nå ser ødelegger vårt land.

Vi mener NORSK kultur skal være den rådende kulturen i Norge, og at man derfor bør fjerne ALL støtte til organisasjoner som fremmer en annen kultur en den norske.

Videre mener vi at vi skal sette ned en granskningskomite som skal ha til oppgave å gå gjennom ALLE asylsøknader som er blitt innvilget de siste 20 årene for å se om det finnes folk som har fått asyl og oppholdstillatelse på falskt grunnlag. Personer som har fått opphold på falskt grunnlag skal så få tilsendt brev hvor han/hun blir gjort oppmerksom på at oppholdstillatelsen og eventuelt statsborgerskap tilbaketrekkes, og at han/hun har 30 dager på seg til å anke saken eller forlate landet.

Det Konservative Parti (DKP) vil sette det norske folks rett til ett eget land hvor norsk kultur og det norske folks sikkerhet kan ivaretas fremst på agendaen, og vi vil sørge for å sette en stopper for importen av billig arbeidskraft fra fremmede land.

Nå er det på tide å satse på Norge og for å gjøre det må vi bli kvitt de gamle elitiske partiene og dems korrupte politikkere.

Bli med oss i kampen for Norge!