Stikkordarkiv: Immigrasjon

Frp svikter sine velgere når det kommer til sine viktigste valgløfter!

I følge det nye statsbudsjettet ønsker de borgerlige partiene å øke bistanden til 3000 kvoteflyktninger med 13 milliarder samtidig som de øker bistandspotten til 37,8 milliarder kroner i 2019.

For det første reagerer vi i Det Konservative Parti (DKP) på at man øker bistandsbudsjettet med 2,5 milliarder kroner til 37,8 milliarder når man ser alle de utfordringene man har i Norge, og med tanke på hvordan man har økt antallet bomringer for å dekke opp disse utgiftene.

Videre mener vi det er skammelig for en regjering hvor Frp er med å avsette 13 milliarder til 3000 nye kvoteflyktninger når man vet at disse milliardene istedenfor å hjelpe 3000 i Norge kunne ha gått til å hjelpe flere titalls tusen i de nærliggende områdene hvor flyktningene kommer fra.

At man skal benytte 4 millioner på hver kvoteflyktning mener vi ikke kan forsvares da vi mener mye av pengene forsvinner inn i den internasjonale asylindustrien som hvert år har vist seg å gå med flere millioner på overskudd, og vi mener det ville vært en bedre løsning å ha tildelt hver flyktning 2 millioner til å skape seg ett liv i sitt hjemland eller ett land i de nærliggende områdene.

Dette ville ha kunnet bidratt til å stimulere økonomien i flyktningens hjemland eller i de nærliggende områdene ved at man satte ned kriterier for at mottakeren måtte anvende pengene i de nærliggende områdene for å stimulere økonomien.

Vi ville da ha kunnet bidratt til å skape 26 tusen nye millionærer i eks Afrika hvert år fremfor å gjøre noen få asylbaroner i vesten enda rikere.

Hadde vi gjort det samme med de 38 milliardene Norge nå skal avse for bistand ville vi ha kunnet skapt 38 000 millionærer hvert år i ulike katastroferammede eller krigsherjede områder som så kunne bidratt til å bygge opp disse områdene gjennom å stimulere økonomien, industrien osv.

Når det er sagt så mener vi bistandsbudsjettet bør halveres, og at pengene bør fordeles i de områdene der de kan hjelpe flest mulig mennesker fremfor å benytte dem i vesten der mesteparten av pengene havner i lommene på rike asylbaroner med flere hundre millioner kroner på bank.

Det Konservative Partiets bistandspolitikk handler i første omgang om å hjelpe så mange som mulig, fremfor det å bedrive befolkningsbytte i vesten slik dagens politikere har avtalt de skal gjøre i samarbeid med FN!

Her kan du lese FN og dagens politisk korrekte elites plan for å bytte ut vestens befolkning!

Bli med i Det Konservative Parti (DKP) slik at vi kan stoppe galskapen!

Jimmie Åkesson (SD) sier det som det er når det kommer til Svensk innvandringspolitikk.

Sverige har SD og Norge hadde Frp helt frem til Siv Jensen ble stemt inn i maktens korridorer hvor hun tydeligvis glemte sine løfter til folket.

Det Konservative Parti (DKP) er ett nytt alternativ for Norge, og vi kommer til å jobbe for bevarelsen av det norske folk og våre norske verdier, vår kultur og vår tradisjon.

I videoen under får dere høre Jimmie Åkesson fra Sverigedemokraterna (SD) fortelle hvorfor dagens Svenske asyl- og innvandringspolitikk ikke fungerer, og vi i Det KOnservative Parti (DKP) er hundre prosent enige med Jimmie Åkesson i denne saken.

Vi mener som Jimmie Åkesson at dagens politikk må fullstendig revurderes, og at vi må spørre det norske folk om de virkelig ønsker at befolkningsdemografien i Norge skal fullstendig endres.

Så dersom du ønsker å se EKTE endringer i politikken må du satse på noe helt nytt, og ikke på dagens politiske elite som Frp ledelsen nå ser ut til å være en del av.

Eliten i Tyskland ønsker å forby AfP

Når man ikke kan slå ens politiske motstandere ved stemmeurnene forsøker alltid eliten å forby sine motstandere med nye anti-demokratiske lover.

I Tyskland beskyldes nå det folkelige opprørspartiet AfD (Alternativ for Tyskland) for å stå i ledtog med såkalte anti-immigrasjons og anti-islamistiske grupper som eksempelvis den Tyske folkebevegelsen PEGIDA.

Den siste ukens mange demonstrasjoner der vanlige etniske tyskere har tatt til gatene for å demonstrere mot at etniske tyskere nå ser ut til å være fritt vilt som kan voldtas og drepes av immigranter uten at det får konsekvenser har gitt myndighetene den «perfekte» unnskyldningen til å se på mulighetene til å forby sine største politiske rivaler.

Nå mener vi i Det Konservative Parti (DKP) at politikerne i Tyskland heller burde lytte til folkets rop om hjelp, og burde se på hvilke tiltak de kan gjøre for å sikre landets etniske befolkning mot disse overgrepene utført av immigranter slik at lov og orden atter kan innføres i landet.

Vi mener også at det er på tide at man her hjemme i Norge begynner å ta de mange problemene med den økte immigrasjonen, og befolknings endring i landet på alvor, og at vi bør snakke åpent om hvorvidt vi ønsker ett befolkningsbytte i landet eller ikke.

Dersom du mener det er viktig at politikerne er åpne om de endringene dagens politikk vil medføre så bør du stemme på Det Konservative Parti(DKP).

Kilde: Yahoo.com

Ungaren og Italia knytter tettere bånd i en anti-immigrasjons allianse

Mens Frankrikes president Emmanuel Macron støtter den tyske kansleren Angela Merkels immigrasjonsvennlige åpen dør politikk har Ungarens statsminister Viktor Orban og Italias innenriksminister Matteo Salvini nå gått sammen i en felles allianse for å ivareta det Europeiske folks interesser.

Dette har virkelig satt skrekken i den politiske eliten i Brussel, og særlig etter at den italienske politikeren Paolo Grimoldi påpekte at ulovlige immigranter ikke burde få sette sin fot på Europeisk jord, og at Italia ikke kan klandre Ungaren for ikke å ville ta imot de pålagte EU kvotene av immigranter.

Det ser nå ut som om denne alliansen mellom Italia og Ungaren virkelig kan begynne å endre fokuset på politikken i EU da Matteo Salvini ser ut til å ønske ett medlemskap for Lega i EU partiet EEP (European People’s Party) hvor Orban’s parti Fidesz allerede er medlemmer.

Det Konservative Parti (DKP) mener det nå er på tide at også Norge ser nøye på sin innvandringspolitikk, og får vurdert om politikken som har vært ført frem til dags dato virkelig har vært en berikelse for det Norske folk eller om den har kostet oss mer en hva vi har fått igjen.

Dersom du ønsker å kjempe for vår Norske kultur og vårt folk så er Det Konservative Parti (DKP) partiet for deg.

Kilde: voiceofeuropa.com

Twitter, Facebook og andre sosiale medier sensurerer konservative røster!

Utvikling og teknologi er en fantastisk ting, men når denne teknologien benyttes til å sensurere enkelte grupper i vårt samfunn fra å delta i den åpne debatten kan teknologien virkelig utgjøre en trussel for demokratiet og den åpne frie samfunnsdebatten.

Dessverre ser vi i dag at våre politikere ikke ser ut til å bry seg særlig om den pågående sensuren av hovedsakelig konservative og ekte liberalister på nett, og vi kan se at de såkalte etablerte partiene og den politiske eliten her i landet er mer opptatt av å sikre sin fremtid i en eller annen internasjonal organisasjon som FN fremfor å jobbe for det som er til det beste for det norske folket.

Grådighet og prestisje ser ut til å være drivkraften til de fleste partipampene her i landet, og lønnsøkningen til Oslo ordfører Raymond Johansen er ett godt bevis for da Johansen som arbeiderparti politiker i henhold til hva partiet hevder å stå for heller burde jobbe for bedre vilkår for norske arbeidere.

Men nei Raymond Johansen er mer opptatt av å omgjøre Oslo til en såkalt «multietnisk» by, og kaster derfor millioner av skattebetalernes kroner etter landets asylindustrialister som tjener grovt på å opprette og drive såkalte mottakssenter.

Det triste er at Raymond Johansen ikke er alene om dette SVIKET ovenfor den norske arbeiderklassen, og vi kan tydelig se at alle de såkalte «topp» politikerne tar imot penger fra asylindustrien, og smører store internasjonale organisasjoner som FN, EU, WHO osv. med flere hundretalls millioner av norske skattebetaleres penger i året.

De sier aldri NEI når FN ber Norge ta imot flere immigranter og asylsøkere selv om de vet hvilke negative konsekvenser det vil medføre, og det er derfor naturlig å trekke den konklusjon at de er mer redde for å skade sitt omdømme hos disse organisasjonene en hva de er for å svikte det norske folk.

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å trekke Norge ut av FN og NATO, og ønsker å danne en felles handels og forsvarsunion med våre nordiske naboland Sverige, Danmark, Island og Finland. Videre ønsker vi å styrke forsvaret av våre grenser, og sette en stopper for ALL immigrasjon til landet fra land utenfor Norden frem til vi har fått kontroll over den pågående kulturkrigen som vi nå ser ødelegger vårt land.

Vi mener NORSK kultur skal være den rådende kulturen i Norge, og at man derfor bør fjerne ALL støtte til organisasjoner som fremmer en annen kultur en den norske.

Videre mener vi at vi skal sette ned en granskningskomite som skal ha til oppgave å gå gjennom ALLE asylsøknader som er blitt innvilget de siste 20 årene for å se om det finnes folk som har fått asyl og oppholdstillatelse på falskt grunnlag. Personer som har fått opphold på falskt grunnlag skal så få tilsendt brev hvor han/hun blir gjort oppmerksom på at oppholdstillatelsen og eventuelt statsborgerskap tilbaketrekkes, og at han/hun har 30 dager på seg til å anke saken eller forlate landet.

Det Konservative Parti (DKP) vil sette det norske folks rett til ett eget land hvor norsk kultur og det norske folks sikkerhet kan ivaretas fremst på agendaen, og vi vil sørge for å sette en stopper for importen av billig arbeidskraft fra fremmede land.

Nå er det på tide å satse på Norge og for å gjøre det må vi bli kvitt de gamle elitiske partiene og dems korrupte politikkere.

Bli med oss i kampen for Norge!

Katie Hopkins advarer amerikanerne mot masse immigrasjon

Britisk reporteren, skuespilleren og konservative kommentatoren Katie Hopkins kom under den Amerikanske konservative konferansen (CPAC) med en advarsel til sine amerikanske konservative venner.

Hennes beskjed til amerikanerne var at de ikke måtte la landet forfalle som en følge av masse immigrasjon slik man nå kan se stadig flere Europeiske nasjoner er i ferd med på grunn av EU feilslåtte immigrasjons politikk.

Lytt til Katie Hopkins advarsel til Amerika i videoen under.

DKP ønsker sone immigrasjon

Sone immigrasjon er et begrep vi i Det Konservative parti har kommet opp med, og er en asyl- og innvandringspolitikk som vi mener vil kunne revolusjonere måten vi forsøker å hjelpe mennesker i nød på.

Sone immigrasjon går ut på å opprette internasjonale soner på de ulike kontinentene i regi av FN der flyktninger, asylsøkere og immigranter kan søke tilflukt, og eventuelt søke om asyl dersom det er nødvendig.

Hver sone skal være styrt av FN sonen i Europa skal være forbeholdt Europeiske flyktninger, immigranter og asylanter, og skal inneha ambassader fra alle Europeiske land der man kan innlevere sine asylsøknader eller andre typer papirer.

Tilsvarende vil en sone i Afrika (kanskje flere) være finansiert av FN, og skal inneha ambassader fra ulike Afrikanske land der immigrantene kan innlevere sine søknader om asyl etc.

Disse sonene skal være forsvart av FN, og skal være store nok til at man kan bygge en «by» med infrastruktur, og andre nødvendigheter for å skape ett liv for beboerne. Vi ser for oss at man innenfor sonene vil kunne tilby «beboerne» skolegang, husly og arbeid slik at de kan få orden på livene og en mulighet til å kunne tilføre eventuelle land som tar imot dem en verdiskapning.

Vi mener også disse sonene vil kunne hindre at man får en enorm befolkningsforflyttelse der det oppstår konflikter som resultat av ulike kulturer og religioner, og at man ved å benytte soner i nærområdene også vil ha en større grad av mulighet til å få integrert menneskene i et samfunn.

Sonene bør være styrt i regi av FN og finansiert av FNs medlemsland, og vi mener penger som i dag går til uhjelp, asyl – og innvandring bør overføres til sonene noe som vil gjøre at man vil ha mer en nok penger til å hjelpe mennesker som trenger det.

Dette er DKPs forslag til måte å begrense og stoppe den uønskede og farlige masse immigrasjonen som i dag pågår, og som krever flere tusen menneskeliv hvert år verden rundt.