Stikkordarkiv: Høyre

FRP tok dissens til FNs selvmordspakt!

Tenk deg at familien din skal stemme over hvorvidt alle skal ta kollektivt selvmord eller ikke, og mor og far skal stemme over selvmordspakten. Mor ønsker å ta selvmord mens far ikke ønsker det, men for å unngå at mor blir lei seg tar far dissens og unnlater å stemme slik at mor alene får bestemme.

Vel det er nettopp dette FRP har gjort når de nå har tatt dissens til FNs migrasjonspakt hvor man sier at alle immigranter skal ha de samme rettighetene i Norge som alle norske statsborgere har, men med det unntaket at de IKKE må betale skatt.

Dette er Norges selvmord og velferdsstaten er det første som vil ryke under denne FN konstruerte selvmordspakten der norske statsborgere vil bli annenrangs borgere i eget land, og vil være pliktige og betale økte skatter og avgifter slik at de kan betale de ekstra utgiftene staten nå vil få med økt immigrasjon til landet.

Selvfølgelig vil Siv Jensen, Erna og co ikke måtte betale disse økte skattene ettersom de vil slippe unna med lavere skatter i form av utenlandsskatt når de får jobb i FN eller andre såkalte internasjonale organisasjoner under FN fanen.

Dersom det norske folk ikke nå våkner opp så er det ikke håp for å redde dette landet lengre så vi oppfordrer alle til en siste gang å reise seg, bli med i Det Konservative Parti (DKP) for å virkelig ta opp kampen for å redde Norge ved neste stortingsvalg.

Dette er den SISTE SJANSEN VÅR SÅ BLI MED!!!!!!!!!!

Hvor blir det av konservatismen i Norge?

I dag kom regjeringen ut med neste års statsbudsjett, og vi i Det Konservative Parti (DKP) må si at velgere som har stemt på Frp og Høyre virkelig må føle seg lurt trill rundt.

Hva slags konservativt parti ønsker å øke skatter og avgifter, og hva slags konservativt parti øker bevilgningene til en statseid TV kanal?

Ser man på statsbudsjettet for 2019 skulle man trodd at det er Venstre som sitter i førersetet og er det største partiet, og man skulle trodd at Frp og Høyre i frykt for å miste sine posisjoner i regjeringen stilltiende aksepterte at regjeringen førte en mest mulig sosialistisk politikk i strid med hva velgerne valgte dem inn i regjering for å få.

Nå skal Frp øke bevilgningene til utviklingshjelp med rundt 37 milliarder kroner, man skal øke antallet kvoteflyktninger som får komme til landet, og man skal øke bom og TV avgiften for folk flest. Alle disse områdene er områder der Frp har lovet sine velgere de vil redusere utgiftene for folk flest, men nå som Siv Jensen har fått smake på regjeringsmakten er ett hvert løfte til velgerne glemt og forlatt.

Det er derfor vi nå ber velgere der ute som er ekte konservative eller liberalere om å bli med å danne ett nytt konservativt parti i Norge som vil stå fast på sine liberale konservative ideer om lavere skatter og avgifter, ett sterkere fokus på bevarelsen av norsk kultur, tradisjon og kristne verdier, og sist men ikke minst fjerningen av NRK lisensen og alle landets bomringer.

Vi mener tiden er inne for at vi lar folk kunne dra til jobben uten å måtte betale 1-2 månedslønner for i det heletatt å kunne komme seg til og fra jobben, og vi mener det er på tide at folk slipper å betale for en TV kanal de ikke ser på.

Så bli med oss i kampen mot sosialismen og den falske konservativismen kalt Borgerlighet.

Ekte konservative i Norge bør allieres under ett ekte konservativt politisk parti

Her i Norge har vi tre såkalte borgerlige partier om man ser bort fra Senterpartiet som tidligere anså seg som et «borgerlig» parti, men som nå ser ut til å ha falt i sosialismens klamme klør etter at de fikk en ny ledelse.

Spørsmålet er jo da «hvorfor skal vi dele oss opp i så mange partier, og hvorfor kan ikke alle konservative i Norge finne sammen i ett parti som bygger på ekte konservative ideer?»

Svaret her er nok litt mer komplisert en hva man ønsker å tro, men slik jeg ser det så er dette fordi eliten her i landet ønsker å splitte oss opp i små fraksjoner slik at vi konservative ikke kan få reel makt, og på den måten kan få utført de nødvendige endringene for å føre den norske skuta inn på rett kurs.

Vi ser hvordan sosialistene til stadighet greier å klamre seg til makta, og sette den politiske dagsordenen ettersom de bedre greier å alliere seg under en felles ideologi på tvers av partigrensene, mens man på den såkalte borgerlige siden har et så vidt spekter av ulike meninger at ett såkalt borgerlig parti som KrF like godt kan alliere seg med AP rundt spørsmål om immigrasjon som med Høyre.

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å endre på dette, og håper å kunne samle ALLE konservative røster fra Krf til Frp under en fane slik at vi kan stå sterkt sammen for den konservative politikken, og begynne å kjempe tilbake mot sosialistenes forsøk på å ødelegge vår kultur og vårt folk.

Vi mener det er større forskjell mellom de av Krf’s egne partimedlemmer som har en sosialistisk tilnærming til politikken, og de som har en konservativ tilnærming en hva det er mellom Det Konservative Partiets mest liberale medlem og Krf’s mest konservative medlem, og vi mener derfor Krf’s konservative medlemmer og politikere bør komme over til oss fremfor å bedrive en evig intern kamp mot sosialistene i eget parti.

Det samme gjelder for partiet Høyre og til dels for Frp når det kommer til globallistene i partiene som vi mener ikke har det norske folks interesse som sin førsteprioritet, men har avlagt lojalitetsed til den globale verdenseliten.

Det Konservative Parti (DKP) oppfordrer konservative og liberal konservative politikere og folk til å en gang for alle å forenes under en fane slik at vi kan ta makten i landet, og virkelig stake ut en ny og bedre mer liberal kurs for vårt land, og redde det norske folk fra den totale undergang.

Bli med i Det Konservative Parti (DKP)!

Det Konservative Parti vil avskaffe kringkastingsavgift

De såkalte «borgerlige» partiene i Norge har i flere år kritisert krinkastningsavgiften, og de har hevdet at de så fort de bare kom til makten ville fjerne eller i det minste redusere den.

Nå har de «borgerlige» partiene Høyre og Frp sittet med makten i flere år, og vi har enda ikke hørt noen snakke om å redusere eller avskaffe hele krinkastningsavgiften slik at markedskreftene kan bestemme hvorvidt NRK har livets rett.

Det vi har sett under den sittende Høyre/Frp regjeringen er derimot at krinkastningsavgiften har steget, og at NRK nå er større en noen sinne, og at milliarder av skattekroner sløses bort på å presse priser på ulike tv produksjoner opp.

At en statskanal skal være den største og mest aktive kanalen i landet når det kommer til å vise såkalt «kommersielt» fjernsyn er en underlig sak, og flere av de private aktørene i landet har klaget over at det er umulig å konkurrere med en statskanal som hvert år kan skru opp krinkastningsavgiften, og på den måten sikre seg milliardinntekter selv om nesten ingen ser på programmene de lager.

Det Konservative Parti (DKP) vil fjerne hele krinkastningsavgiften og frita hver norske tv eier fra å måtte betale en latterlig avgift på 3000 kroner for å kunne eie ett tv apparat. Vi mener det ikke bør kobles noen spesiell avgift opp mot det å eie et fjernsyn, og at hver enkelt borger selv skal kunne velge hvilken TV stasjon han/hun ønsker å være kunde av.

På denne måten mener vi at man kan legge til rette for en større konkurranse om kundene, og at kundene kan vente seg bedre produkter fra programtilbudene. Man vil med andre ord gi mer makt til kundene som om de ikke er fornøyd med en tilbyder kan velge å bytte leverandør.

Det Konservative Parti (DKP) mener staten skal legge inn en klausul i alle avtaler om sendingslisenser i Norge hvor det heter at staten i en krisesituasjon kan overta operatørenes sending for å nå ut til det norske folk med viktige beskjeder.

Vi mener også man skal legge inn påbud om at en viss prosent av program som sendes skal være produsert i Norge og sendes på Norsk.

Det Konservative Parti (DKP) er det eneste partiet i Norge som virkelig vil gjøre noe for å fjerne krinkastningsavgiften for all fremtid!!