Stikkordarkiv: Globallisme

Så hva mener vi med konservativ?

Det er en del som har spurt meg hva det vil si og være konservativ, og hva forskjellen på det å være konservativ og det å være borgerlig er.

Svaret slik vi i Det Konservative Parti (DKP) ser det så mener vi det å være konservativ betyr at man ønsker å konservere/bevare det beste i vårt samfunn og kultur samtidig som vi forsøker å fornye og utvikle de tingene vi mener ikke fungerer like bra, mens det å være borgerlig slik vi ser det vil si at man anser det som at samfunnet vårt er delt inn i ulike klasser hvor noen tilhører det såkalte borgerskapet, mens resten tilhører arbeiderklassen.

Vi mener selvfølgelig dette er en gammeldags og feilaktig måte å se på dagens moderne samfunn hvor de aller fleste selv om de kanskje ikke bedriver hardt fysisk arbeid faktisk er arbeidere, og borgerskapet faktisk ikke eksisterer med mindre vi anser det vi kaller den globale økonomiske og politiske eliten for borgerskapet.

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å ivareta våre norske tradisjoner, vår kultur og vår nasjon, og vi er derfor en naturlig opposisjon til den globale økonomiske og politiske elitens globale agenda som går ut på å skape en såkalt verdensregjering gjennom ulike globale organisasjoner som FN, EU og NATO.

Så er du imot den globale elitens agenda hvor befolkningsbytte gjennom masse immigrasjon, nedleggelse av nasjonalstaten til fordel for internasjonale unioner som EU er en viktig del av agendaen så er vi i Det Konservative Parti (DKP) partiet du bør støtte i tiden fremover.

Bli derfor med i Det Konservative Parti (DKP) i dag!!!