Stikkordarkiv: Diskriminering

Innvandringspolitikk

Det Konservative Parti (DKP) mener det nå finnes mer en nok dokumentasjon for at det såkalte «multikulturelle/multietniske» prosjektet har feilet, og at det er på tide med en ny innvandringspolitikk der vi setter en stopp for all innvandring til landet frem til vi har fått kontroll over dagens situasjon.

Vi kan ikke fortsette i det samme sporet som våre politikere har ført Norge inn i med sin veldig kritikkverdige immigrasjonspolitikk, og vi må som EKTE folkerepresentanter sørge for at VÅR politikk i første omgang tar hensyn til det Norske folks ve og vel.

Det Konservative Parti (DKP) mener Norge også i tiden fremover skal jobbe for å bedre forholdene i land i og utenfor Europa, men vi mener at dette IKKE skal gå på bekostning av det norske folks sikkerhet og vår evne som nasjon til å ivareta vår egen kultur, tradisjon og folk.

Vi mener man bør se til ulike tiltak for å øke den etnisk norske befolkningsveksten fremfor å hente mennesker fra fremmede land med ulike kulturer for å løse problemet med økt etterspørsel av arbeidskraft.

En person som kommer til Norge fra ett underutviklet afrikansk land vil IKKE kunne bidra med noe særlig i det Norske samfunnet, og all statistikk peker på at disse menneskene kun blir en utgift for etnisk norske skattebetalere.

Nå er tiden inne for å skrote det «multikulturelle» prosjektet til fordel for en EKTE gjenoppbygging av Norge.

Bli med i Det Konservative Parti (DKP)