Stikkordarkiv: Demokrati

Ekte konservative i Norge bør allieres under ett ekte konservativt politisk parti

Her i Norge har vi tre såkalte borgerlige partier om man ser bort fra Senterpartiet som tidligere anså seg som et «borgerlig» parti, men som nå ser ut til å ha falt i sosialismens klamme klør etter at de fikk en ny ledelse.

Spørsmålet er jo da «hvorfor skal vi dele oss opp i så mange partier, og hvorfor kan ikke alle konservative i Norge finne sammen i ett parti som bygger på ekte konservative ideer?»

Svaret her er nok litt mer komplisert en hva man ønsker å tro, men slik jeg ser det så er dette fordi eliten her i landet ønsker å splitte oss opp i små fraksjoner slik at vi konservative ikke kan få reel makt, og på den måten kan få utført de nødvendige endringene for å føre den norske skuta inn på rett kurs.

Vi ser hvordan sosialistene til stadighet greier å klamre seg til makta, og sette den politiske dagsordenen ettersom de bedre greier å alliere seg under en felles ideologi på tvers av partigrensene, mens man på den såkalte borgerlige siden har et så vidt spekter av ulike meninger at ett såkalt borgerlig parti som KrF like godt kan alliere seg med AP rundt spørsmål om immigrasjon som med Høyre.

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å endre på dette, og håper å kunne samle ALLE konservative røster fra Krf til Frp under en fane slik at vi kan stå sterkt sammen for den konservative politikken, og begynne å kjempe tilbake mot sosialistenes forsøk på å ødelegge vår kultur og vårt folk.

Vi mener det er større forskjell mellom de av Krf’s egne partimedlemmer som har en sosialistisk tilnærming til politikken, og de som har en konservativ tilnærming en hva det er mellom Det Konservative Partiets mest liberale medlem og Krf’s mest konservative medlem, og vi mener derfor Krf’s konservative medlemmer og politikere bør komme over til oss fremfor å bedrive en evig intern kamp mot sosialistene i eget parti.

Det samme gjelder for partiet Høyre og til dels for Frp når det kommer til globallistene i partiene som vi mener ikke har det norske folks interesse som sin førsteprioritet, men har avlagt lojalitetsed til den globale verdenseliten.

Det Konservative Parti (DKP) oppfordrer konservative og liberal konservative politikere og folk til å en gang for alle å forenes under en fane slik at vi kan ta makten i landet, og virkelig stake ut en ny og bedre mer liberal kurs for vårt land, og redde det norske folk fra den totale undergang.

Bli med i Det Konservative Parti (DKP)!

Eliten i Tyskland ønsker å forby AfP

Når man ikke kan slå ens politiske motstandere ved stemmeurnene forsøker alltid eliten å forby sine motstandere med nye anti-demokratiske lover.

I Tyskland beskyldes nå det folkelige opprørspartiet AfD (Alternativ for Tyskland) for å stå i ledtog med såkalte anti-immigrasjons og anti-islamistiske grupper som eksempelvis den Tyske folkebevegelsen PEGIDA.

Den siste ukens mange demonstrasjoner der vanlige etniske tyskere har tatt til gatene for å demonstrere mot at etniske tyskere nå ser ut til å være fritt vilt som kan voldtas og drepes av immigranter uten at det får konsekvenser har gitt myndighetene den «perfekte» unnskyldningen til å se på mulighetene til å forby sine største politiske rivaler.

Nå mener vi i Det Konservative Parti (DKP) at politikerne i Tyskland heller burde lytte til folkets rop om hjelp, og burde se på hvilke tiltak de kan gjøre for å sikre landets etniske befolkning mot disse overgrepene utført av immigranter slik at lov og orden atter kan innføres i landet.

Vi mener også at det er på tide at man her hjemme i Norge begynner å ta de mange problemene med den økte immigrasjonen, og befolknings endring i landet på alvor, og at vi bør snakke åpent om hvorvidt vi ønsker ett befolkningsbytte i landet eller ikke.

Dersom du mener det er viktig at politikerne er åpne om de endringene dagens politikk vil medføre så bør du stemme på Det Konservative Parti(DKP).

Kilde: Yahoo.com

ANTIFA og Venstreekstremister truer det Svenske demokratiet!

Venstreekstremister og Immigranter forsøkte å hindre det svenske partiet Alternativ for Sverige fra å delta i den demokratiske prosessen i landet ved å lage bråk ved en partiets valgboder.

Det er denne type oppførsel som gjøre at vi trenger nye politikere, og friske meninger inn på Stortinget her i Norge slik at politiet kan få den myndighet de trenger får å fjerne disse pøblene fra våre gater.

Venstresidens menings tyranni må bekjempes

Det Konservative Parti mener det er på tide at høyresiden og med det mener vi de liberalkonservative i Norge tar av seg hanskene og slår hardt tilbake mot venstresidens forsøk på å kneble enhver form for politisk motstand.

Nå har de til og med gått så langt at de er villige til å benytte over 70 barns tragiske død for å presse opposisjonen til stillhet, mens de selv slenger rundt seg med grove beskyldninger om at politiske motstandere er alt fra rasister til høyreekstreme terrorister.

Det er på tide denne formen for retorikk fra venstresiden blir besvart fra de av oss som ønsker et fritt demokratisk samfunn, der det er høy takhøyde for ytringsfriheten, og der politiske debatter ikke skal bli en arena for skittkasting.

Bli med oss i Det Konservative Parti og la oss kjempe for å samle ALLE de liberalkonservative i en sterk politisk allianse slik at vi sammen kan bekjempe de kreftene som nå forsøker å innskrenke våre demokratiske friheter og rettigheter.