Stikkordarkiv: Barn

Fordervelsen av Sverige er snart fullført

I svenske barnehager må nå gutter ikle seg skjørt, og man har gruppesamtaler med barna om homofili, og alt for å spre kulturmarxisme og toleranse.

Du kan lese alt om saken her…

Det Konservative Parti (DKP) mener barn ikke skal bli indoktrinert og benyttet for å fremme en politisk agenda, og mener det er ett stort problem når ansatte i barnehager trekker med seg sine politiske meninger inn i læreplanen.

Vi mener barna må få være barn og vi mener man i barnehager og barneskoler ikke skal snakke om ulike seksuelle legninger, men skal fremme kjernefamilien og såkalte kristne verdier.

Dersom du ønsker å forsvare vår kultur og forhindre at Kulturmarxistene får klørne i dine barn, så er Det Konservative Parti (DKP) det eneste partiet du kan stole på vil kjempe din sak.

Familiepolitikk

Det Konservative Parti (DKP) anser kjernefamilien som grunnpilaren i det Norske samfunnet, og som sådan ønsker vi å støtte nettopp kjernefamilien, og de kristne konservative familietradisjonene vi har her i landet.

Vi mener det er viktig at for eksempel ekteskapet er forbeholdt en mann og en kvinne, og at det bør være et klart skille mellom hva vi som samfunn anerkjenner som ett ekteskap, og ett homofilt partnerskap.

Vi i DKP mener at det ikke skal øves politisk press på kirker og trossamfunn for å «reformere» sine synspunkter når det kommer til hva et ekteskap innebærer, eller hvem som kan inngå ett ekteskap i kirken.

DKP mener også at ektepar som får flere barn bør kunne kompenseres for det, og at man fra statens side skal oppfordre til at en av foreldrene forblir i hjemmet for å oppfostre familiens barn slik at vårt samfunn atter engang kan produsere lovlydige, veldisiplinerte borgere.

Vi mener at våre barn i dag ikke lengre har den tilbørlige respekten for sine foreldre, og at dette har ført til at vi ser flere generasjoner nå vokse opp uten å ha fått den nødvendige veiledningen hjemmefra, om hvordan de skap oppføre seg ute blant folk.

DKP mener det IKKE skal være skolen eller statens oppgave å oppfostre barn, men at den skal legge til rette for at det blir enklere for barnefamilier å skape et trygt og godt miljø i hjemmet for barn.

Videre mener vi at det bær være opp til foreldrene selv å velge hvem som bør være hjemme med barna, men vi ønsker å stille krav til at så lenge man har et barn i barneskolealder så bør og skal en av foreldrene være hjemme.

Hvordan dette skal gjennomføres må vi se på, men vår ide nå er å gi en form for skattelette for barnefamilier med barn i barneskolealder.