Stikkordarkiv: Asyl

Emmanuel Macron vil at Europa skal ta imot 150 – 200 millioner immigranter innen 2050

Vi har den siste tiden her i Norge fått høre at FN ønsker å flytte rundt 255 millioner mennesker fra Afrika til Europa, og at dette er målet med den nye immigrasjons avtale flere Europeiske land har forpliktet seg til med FN, og vi har hørt hvordan Faktisk.no og den politisk korrekte pressen her i landet hevder dette ikke stemmer, og at tallet og selve ideen om at FN ønsker å flytte flere hundre millioner mennesker til Europa er en løgn.

Vel, ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron er dette hverken en løgn eller en overdrivelse, og den franske presidenten har derfor selv gått ut og sagt at han regner med at Europa vil måtte ta imot rundt 150 – 200 millioner Afrikanere i løpet av de neste 30 årene.

Det Konservative Parti (DKP) mener den siste immigrasjonsavtalen FN har fått på plass er en av de største truslene mot Europa og Norges eksistens som frie vestlige samfunn, og at om denne immigrasjonen skulle finne sted ville hverken vår kultur, historie eller vestlige demokratiske verdier overleve.

Foruten Det Konservative Parti (DKP) er det INGEN norske politiske partier som har tatt tak i denne viktige politiske saken som potensielt kan utslette vesten slik vi kjenner den i dag, og selv talspersoner for Frp har gått så langt som til å forsvare FNs immigrasjonsavtale samtidig som partiet forteller norske velgere de er imot masseimmigrasjon.

Nå ber vi i Det Konservative Parti (DKP) folk om å hjelpe oss å redde Norge og vesten gjennom å vise sin støtte til vårt parti, slik at vi kan bli ett reelt politisk alternativ som virkelig kan stoppe den galskapen dagens politikere har satt i gang for å ødelegge Norge og resten av vesten!

Her kan du lese om Emmanuel Macron

Her kan du lese FNs politikk for folkebytte i Europa

Frp svikter sine velgere når det kommer til sine viktigste valgløfter!

I følge det nye statsbudsjettet ønsker de borgerlige partiene å øke bistanden til 3000 kvoteflyktninger med 13 milliarder samtidig som de øker bistandspotten til 37,8 milliarder kroner i 2019.

For det første reagerer vi i Det Konservative Parti (DKP) på at man øker bistandsbudsjettet med 2,5 milliarder kroner til 37,8 milliarder når man ser alle de utfordringene man har i Norge, og med tanke på hvordan man har økt antallet bomringer for å dekke opp disse utgiftene.

Videre mener vi det er skammelig for en regjering hvor Frp er med å avsette 13 milliarder til 3000 nye kvoteflyktninger når man vet at disse milliardene istedenfor å hjelpe 3000 i Norge kunne ha gått til å hjelpe flere titalls tusen i de nærliggende områdene hvor flyktningene kommer fra.

At man skal benytte 4 millioner på hver kvoteflyktning mener vi ikke kan forsvares da vi mener mye av pengene forsvinner inn i den internasjonale asylindustrien som hvert år har vist seg å gå med flere millioner på overskudd, og vi mener det ville vært en bedre løsning å ha tildelt hver flyktning 2 millioner til å skape seg ett liv i sitt hjemland eller ett land i de nærliggende områdene.

Dette ville ha kunnet bidratt til å stimulere økonomien i flyktningens hjemland eller i de nærliggende områdene ved at man satte ned kriterier for at mottakeren måtte anvende pengene i de nærliggende områdene for å stimulere økonomien.

Vi ville da ha kunnet bidratt til å skape 26 tusen nye millionærer i eks Afrika hvert år fremfor å gjøre noen få asylbaroner i vesten enda rikere.

Hadde vi gjort det samme med de 38 milliardene Norge nå skal avse for bistand ville vi ha kunnet skapt 38 000 millionærer hvert år i ulike katastroferammede eller krigsherjede områder som så kunne bidratt til å bygge opp disse områdene gjennom å stimulere økonomien, industrien osv.

Når det er sagt så mener vi bistandsbudsjettet bør halveres, og at pengene bør fordeles i de områdene der de kan hjelpe flest mulig mennesker fremfor å benytte dem i vesten der mesteparten av pengene havner i lommene på rike asylbaroner med flere hundre millioner kroner på bank.

Det Konservative Partiets bistandspolitikk handler i første omgang om å hjelpe så mange som mulig, fremfor det å bedrive befolkningsbytte i vesten slik dagens politikere har avtalt de skal gjøre i samarbeid med FN!

Her kan du lese FN og dagens politisk korrekte elites plan for å bytte ut vestens befolkning!

Bli med i Det Konservative Parti (DKP) slik at vi kan stoppe galskapen!

DKP ønsker sone immigrasjon

Sone immigrasjon er et begrep vi i Det Konservative parti har kommet opp med, og er en asyl- og innvandringspolitikk som vi mener vil kunne revolusjonere måten vi forsøker å hjelpe mennesker i nød på.

Sone immigrasjon går ut på å opprette internasjonale soner på de ulike kontinentene i regi av FN der flyktninger, asylsøkere og immigranter kan søke tilflukt, og eventuelt søke om asyl dersom det er nødvendig.

Hver sone skal være styrt av FN sonen i Europa skal være forbeholdt Europeiske flyktninger, immigranter og asylanter, og skal inneha ambassader fra alle Europeiske land der man kan innlevere sine asylsøknader eller andre typer papirer.

Tilsvarende vil en sone i Afrika (kanskje flere) være finansiert av FN, og skal inneha ambassader fra ulike Afrikanske land der immigrantene kan innlevere sine søknader om asyl etc.

Disse sonene skal være forsvart av FN, og skal være store nok til at man kan bygge en «by» med infrastruktur, og andre nødvendigheter for å skape ett liv for beboerne. Vi ser for oss at man innenfor sonene vil kunne tilby «beboerne» skolegang, husly og arbeid slik at de kan få orden på livene og en mulighet til å kunne tilføre eventuelle land som tar imot dem en verdiskapning.

Vi mener også disse sonene vil kunne hindre at man får en enorm befolkningsforflyttelse der det oppstår konflikter som resultat av ulike kulturer og religioner, og at man ved å benytte soner i nærområdene også vil ha en større grad av mulighet til å få integrert menneskene i et samfunn.

Sonene bør være styrt i regi av FN og finansiert av FNs medlemsland, og vi mener penger som i dag går til uhjelp, asyl – og innvandring bør overføres til sonene noe som vil gjøre at man vil ha mer en nok penger til å hjelpe mennesker som trenger det.

Dette er DKPs forslag til måte å begrense og stoppe den uønskede og farlige masse immigrasjonen som i dag pågår, og som krever flere tusen menneskeliv hvert år verden rundt.