Stikkordarkiv: Arbeid

Arbeidspolitikk

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å ta norske arbeidere på alvor og derfor ønsker vi å tilrettelegge den økonomiske skattepolitikken slik at det blir enklere for folk å starte opp nye bedrifter, og ansette flere arbeidere.

Videre ønsker vi å sikre arbeid for norske borgere gjennom å pålegge norske bedrifter og norske arbeidsgivere å benytte seg av norsk arbeidskraft så fremt det finnes ledige arbeidstakere som har den kompetanse man søker.

Vi ønsker videre å forby såkalt outsorcing da vi mener dette er en metode store internasjonale selskaper benytter seg av for å kunne omgå norske skatteregler, og presse lønnsnivået i landet nedover.

Det Konservative Parti (DKP) mener at om man ønsker å bedrive forretninger i Norge så skal man også bidra med å skape arbeidsplasser for det norske folk.