Nå er tiden for kristne i Norge inne for å bytte parti!

Da Knut Arild Hareide ble valgt inn som partileder for Kristelig Folkeparti valgte partiet det de trodde var en ung kristen mann til leder, men det de fikk var en «skap» sosialist som til stadighet har beveget partiet i en mer og mer sekulær sosialistisk retning noe de siste ukers uttalelser fra partilederen selv nå bekrefter.

Knut Arild Hareides våte drøm er nemlig at Kristelig folkeparti bytter ut Kristelig med sosialistisk i partinavnet slik at han kan bli leder for Sosialistisk Folkeparti eller SF, og at han kan sitte i regjering med sine politiske allierte på venstresiden.

Det er etter denne avsløringen vi i Det Konservative Parti (DKP) oppfordrer Norske kristne og konservative om å bli med oss i oppbygningen av ETT ekte konservativt politisk parti i Norge, som vil kunne stå opp for vår kristne kulturarv, våre tradisjoner og for en konservativ politikk.

Det at kristne i Norge er så trofaste ovenfor ett parti som de siste årene har gjort ALT for å bygge ned kristendommen i Norge, og som har en ledelse som fremmer alt fra mildere abort lover til påtvang om at kirken skal akseptere homofile og lesbiske ekteskap er uforståelig, og man må nesten spørre seg hvor dypt den kristne tro virkelig stikker hos Norges såkalte kristne velgere.

Det Konservative Parti (DKP) er ett konservativt parti som ønsker å fremme Norske kristne verdier, og som vil stå opp for Norsk tradisjon og kultur. Vi ønsker også å kjempe for styrkningen av individuelle rettigheter og mener at den kollektive sosialistiske tankegang som står som ett direkte motstykke til den kristne tro.

Så til landets kristne, åpne opp deres øyne og bli med oss i Det Konservative Parti (DKP) og bygg ett nytt politisk parti som kan stå opp mot den ondskapen som er sosialistisk kollektivisme!

Fordervelsen av Sverige er snart fullført

I svenske barnehager må nå gutter ikle seg skjørt, og man har gruppesamtaler med barna om homofili, og alt for å spre kulturmarxisme og toleranse.

Du kan lese alt om saken her…

Det Konservative Parti (DKP) mener barn ikke skal bli indoktrinert og benyttet for å fremme en politisk agenda, og mener det er ett stort problem når ansatte i barnehager trekker med seg sine politiske meninger inn i læreplanen.

Vi mener barna må få være barn og vi mener man i barnehager og barneskoler ikke skal snakke om ulike seksuelle legninger, men skal fremme kjernefamilien og såkalte kristne verdier.

Dersom du ønsker å forsvare vår kultur og forhindre at Kulturmarxistene får klørne i dine barn, så er Det Konservative Parti (DKP) det eneste partiet du kan stole på vil kjempe din sak.

Jimmie Åkesson (SD) sier det som det er når det kommer til Svensk innvandringspolitikk.

Sverige har SD og Norge hadde Frp helt frem til Siv Jensen ble stemt inn i maktens korridorer hvor hun tydeligvis glemte sine løfter til folket.

Det Konservative Parti (DKP) er ett nytt alternativ for Norge, og vi kommer til å jobbe for bevarelsen av det norske folk og våre norske verdier, vår kultur og vår tradisjon.

I videoen under får dere høre Jimmie Åkesson fra Sverigedemokraterna (SD) fortelle hvorfor dagens Svenske asyl- og innvandringspolitikk ikke fungerer, og vi i Det KOnservative Parti (DKP) er hundre prosent enige med Jimmie Åkesson i denne saken.

Vi mener som Jimmie Åkesson at dagens politikk må fullstendig revurderes, og at vi må spørre det norske folk om de virkelig ønsker at befolkningsdemografien i Norge skal fullstendig endres.

Så dersom du ønsker å se EKTE endringer i politikken må du satse på noe helt nytt, og ikke på dagens politiske elite som Frp ledelsen nå ser ut til å være en del av.

Hvor vil du ta veien om og når Norge ikke lengre er ett land for nordmenn?

Det er mange av våre politikere som snakker om at Norge skal være ett multietnisk, multikulturelt samfunn, og at vi må godta alle de endringene fremmede folkeslag krever i samfunnet for ellers er vi rasister.

Hvordan kan det ha seg at man som etnisk norsk i Norge ikke skal kunne ytre sin opposisjon til politikerne og den globale elitens forsøk på å foreta ett befolkningsbytte i Norge, og på den måten frata den etnisk norske befolkningen vår menneskerett til å ha ett land vi kan kalle vårt eget?

Det er hverken rasistisk, fasistisk eller nazistisk å mene at også vi av etnisk norsk opprinnelse har den samme rett som eksempelvis Palestinere til å ha et eget land hvor vår kultur og tradisjon er dominerende, og det er ikke rasistisk å mene at vår norske kultur er verdt å ta vare på.

Nei tvert imot er det alle disse venstreekstreme pøblene som løper rundt i landets gater, og påberoper seg å være meningspoliti her i landet, og som benytter vold og trusler om vold for å begrense andres ytringsfrihet som er de virkelige fasistene i dagens Norge.

Vi i Det Konservative Parti (DKP) mener det er på tide at også vi som mener at det er verdt å kjempe for å bevare den etnisk norske befolkningen, vår kultur, tradisjon og språk å reise seg til kamp mot de destruktive antidemokratiske kreftene som har fått vokse frem i skyggen av en såkalt liberalistisk venstreside.

Faktum er at venstresiden i Norge i dag ikke er noe annet en den globale elitens løpegutter, og at den såkalte opposisjonen på høyresiden jobber hånd i hånd med venstresiden og eliten mot det felles mål å omgjøre Norge til en multietnisk sølepytt der eliten får en bedre mulighet til å suge ut landets rikdommer.

Det er derfor viktig at folk nå blir med oss i Det Konservative Parti (DKP) i kampen for å bevare Norge NORSK, og sørge for at Norge forblir ett land for etnisk norske menn og kvinner.

Ekte konservative i Norge bør allieres under ett ekte konservativt politisk parti

Her i Norge har vi tre såkalte borgerlige partier om man ser bort fra Senterpartiet som tidligere anså seg som et «borgerlig» parti, men som nå ser ut til å ha falt i sosialismens klamme klør etter at de fikk en ny ledelse.

Spørsmålet er jo da «hvorfor skal vi dele oss opp i så mange partier, og hvorfor kan ikke alle konservative i Norge finne sammen i ett parti som bygger på ekte konservative ideer?»

Svaret her er nok litt mer komplisert en hva man ønsker å tro, men slik jeg ser det så er dette fordi eliten her i landet ønsker å splitte oss opp i små fraksjoner slik at vi konservative ikke kan få reel makt, og på den måten kan få utført de nødvendige endringene for å føre den norske skuta inn på rett kurs.

Vi ser hvordan sosialistene til stadighet greier å klamre seg til makta, og sette den politiske dagsordenen ettersom de bedre greier å alliere seg under en felles ideologi på tvers av partigrensene, mens man på den såkalte borgerlige siden har et så vidt spekter av ulike meninger at ett såkalt borgerlig parti som KrF like godt kan alliere seg med AP rundt spørsmål om immigrasjon som med Høyre.

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å endre på dette, og håper å kunne samle ALLE konservative røster fra Krf til Frp under en fane slik at vi kan stå sterkt sammen for den konservative politikken, og begynne å kjempe tilbake mot sosialistenes forsøk på å ødelegge vår kultur og vårt folk.

Vi mener det er større forskjell mellom de av Krf’s egne partimedlemmer som har en sosialistisk tilnærming til politikken, og de som har en konservativ tilnærming en hva det er mellom Det Konservative Partiets mest liberale medlem og Krf’s mest konservative medlem, og vi mener derfor Krf’s konservative medlemmer og politikere bør komme over til oss fremfor å bedrive en evig intern kamp mot sosialistene i eget parti.

Det samme gjelder for partiet Høyre og til dels for Frp når det kommer til globallistene i partiene som vi mener ikke har det norske folks interesse som sin førsteprioritet, men har avlagt lojalitetsed til den globale verdenseliten.

Det Konservative Parti (DKP) oppfordrer konservative og liberal konservative politikere og folk til å en gang for alle å forenes under en fane slik at vi kan ta makten i landet, og virkelig stake ut en ny og bedre mer liberal kurs for vårt land, og redde det norske folk fra den totale undergang.

Bli med i Det Konservative Parti (DKP)!

Eliten i Tyskland ønsker å forby AfP

Når man ikke kan slå ens politiske motstandere ved stemmeurnene forsøker alltid eliten å forby sine motstandere med nye anti-demokratiske lover.

I Tyskland beskyldes nå det folkelige opprørspartiet AfD (Alternativ for Tyskland) for å stå i ledtog med såkalte anti-immigrasjons og anti-islamistiske grupper som eksempelvis den Tyske folkebevegelsen PEGIDA.

Den siste ukens mange demonstrasjoner der vanlige etniske tyskere har tatt til gatene for å demonstrere mot at etniske tyskere nå ser ut til å være fritt vilt som kan voldtas og drepes av immigranter uten at det får konsekvenser har gitt myndighetene den «perfekte» unnskyldningen til å se på mulighetene til å forby sine største politiske rivaler.

Nå mener vi i Det Konservative Parti (DKP) at politikerne i Tyskland heller burde lytte til folkets rop om hjelp, og burde se på hvilke tiltak de kan gjøre for å sikre landets etniske befolkning mot disse overgrepene utført av immigranter slik at lov og orden atter kan innføres i landet.

Vi mener også at det er på tide at man her hjemme i Norge begynner å ta de mange problemene med den økte immigrasjonen, og befolknings endring i landet på alvor, og at vi bør snakke åpent om hvorvidt vi ønsker ett befolkningsbytte i landet eller ikke.

Dersom du mener det er viktig at politikerne er åpne om de endringene dagens politikk vil medføre så bør du stemme på Det Konservative Parti(DKP).

Kilde: Yahoo.com

Ungaren og Italia knytter tettere bånd i en anti-immigrasjons allianse

Mens Frankrikes president Emmanuel Macron støtter den tyske kansleren Angela Merkels immigrasjonsvennlige åpen dør politikk har Ungarens statsminister Viktor Orban og Italias innenriksminister Matteo Salvini nå gått sammen i en felles allianse for å ivareta det Europeiske folks interesser.

Dette har virkelig satt skrekken i den politiske eliten i Brussel, og særlig etter at den italienske politikeren Paolo Grimoldi påpekte at ulovlige immigranter ikke burde få sette sin fot på Europeisk jord, og at Italia ikke kan klandre Ungaren for ikke å ville ta imot de pålagte EU kvotene av immigranter.

Det ser nå ut som om denne alliansen mellom Italia og Ungaren virkelig kan begynne å endre fokuset på politikken i EU da Matteo Salvini ser ut til å ønske ett medlemskap for Lega i EU partiet EEP (European People’s Party) hvor Orban’s parti Fidesz allerede er medlemmer.

Det Konservative Parti (DKP) mener det nå er på tide at også Norge ser nøye på sin innvandringspolitikk, og får vurdert om politikken som har vært ført frem til dags dato virkelig har vært en berikelse for det Norske folk eller om den har kostet oss mer en hva vi har fått igjen.

Dersom du ønsker å kjempe for vår Norske kultur og vårt folk så er Det Konservative Parti (DKP) partiet for deg.

Kilde: voiceofeuropa.com