Norges Konservative Allianse (NKA)

Det er på tide at man i Norge får en organisasjon som kan stå opp for konservative en konservativ politikk og de konservative verdiene som vil kunne bevare vårt demokratiske samfunn i en tid der demokratiske rettigheter som ytringsfriheten til stadighet er under angrep.

Hva er konservativisme?
Konservativisme betyr at man ønsker å bevare det som fungerer i samfunnet mens man samtidig ønsker og utvikle og fornye de tingene der man ser behov for det.

Vår organisasjon ønsker med andre ord at vi skal bevare den Norske kulturen, samtidig som vi utvikler og fornyer samfunnet vårt på en måte som ikke ødelegger eller hindrer den Norske kultur og tradisjons eksistensgrunnlag.

Ønsker du å bli med i vår organisasjon så kan du sende oss en e-post.