Kategoriarkiv: Nyheter

Katie Hopkins advarer amerikanerne mot masse immigrasjon

Britisk reporteren, skuespilleren og konservative kommentatoren Katie Hopkins kom under den Amerikanske konservative konferansen (CPAC) med en advarsel til sine amerikanske konservative venner.

Hennes beskjed til amerikanerne var at de ikke måtte la landet forfalle som en følge av masse immigrasjon slik man nå kan se stadig flere Europeiske nasjoner er i ferd med på grunn av EU feilslåtte immigrasjons politikk.

Lytt til Katie Hopkins advarsel til Amerika i videoen under.

Konservative blir i dag angrepet av venstreekstreme uten at det får konsekvenser

Det er i dag blitt en vanlig sak i vårt samfunn at alle som ikke sier seg enige med den venstreekstreme mobben kan kalles rasister, og at de dermed kan hindres ved bruk av makt fra å benytte seg av sine demokratiske rettigheter.

I videoen under får dere se hvordan en Britisk konservativ politiker blir hindret av en mobb av venstreekstreme fra å holde et lovlig vanlig folkemøte for medlemmer av hans eget parti.

Det Konservative Parti (DKP) kommer ikke til å la seg hindres fra å holde politiske møter og aktiviteter av venstreekstremister, og vi oppfordrer folk der ute som har fått nok av den venstreekstreme mobbens herjinger til å melde seg inn i vårt parti, og stå opp for ytringsfriheten og demokratiet.

Hvor blir det av kristen Norge?

Det er ikke mange kristne i Norge som lengre tør stå opp for sin tro og sine kristne verdier, og det kan se ut som om frykten for å bli sett som intolerant overstiger en tro.

Når man ser på det politiske landskapet i Norge så ser det også ut som om det ikke lengre er plass for kristne velgere ettersom de partiene som tidligere har forfektet kristne verdier i dag har byttet ut sine kristne verdier med en sosialistisk tankegang, der kristendommen og det som tidligere var ansett som gode kristne verdier ansees for å være rasisme og annen type undertrykking.

Det Konservative Parti (DKP) anser denne sosialistiske kristenbevegelsen som en falsk versjon av vår kristne kulturarv, og vi mener det nå er på tide med et politisk parti som står opp for de tradisjonelle norske verdiene, og får vår norske kristne kulturarv.

Selv om Det Konservative Parti ikke utelukkende er et kristent parti så mener vi allikevel at det er Norges 1000 år lange historie med kristendom som har gitt oss mye av de demokratiske rettighetene, og samfunns strukturene vi i dag drar så stor nytte av, og vi mener det er viktig at vi fortsetter og ivaretar denne kulturarven.

Vi ønsker ikke å se kristendommen utbyttes med den totalitære ideologien som har ikled seg begrepet religion for enklere å få innpass i det Norske samfunnet, og vi ønsker nå å få med oss den EKTE kristne befolkningen her i landet i vår kamp for et fortsatt kristent Norge!

DKP ønsker sone immigrasjon

Sone immigrasjon er et begrep vi i Det Konservative parti har kommet opp med, og er en asyl- og innvandringspolitikk som vi mener vil kunne revolusjonere måten vi forsøker å hjelpe mennesker i nød på.

Sone immigrasjon går ut på å opprette internasjonale soner på de ulike kontinentene i regi av FN der flyktninger, asylsøkere og immigranter kan søke tilflukt, og eventuelt søke om asyl dersom det er nødvendig.

Hver sone skal være styrt av FN sonen i Europa skal være forbeholdt Europeiske flyktninger, immigranter og asylanter, og skal inneha ambassader fra alle Europeiske land der man kan innlevere sine asylsøknader eller andre typer papirer.

Tilsvarende vil en sone i Afrika (kanskje flere) være finansiert av FN, og skal inneha ambassader fra ulike Afrikanske land der immigrantene kan innlevere sine søknader om asyl etc.

Disse sonene skal være forsvart av FN, og skal være store nok til at man kan bygge en «by» med infrastruktur, og andre nødvendigheter for å skape ett liv for beboerne. Vi ser for oss at man innenfor sonene vil kunne tilby «beboerne» skolegang, husly og arbeid slik at de kan få orden på livene og en mulighet til å kunne tilføre eventuelle land som tar imot dem en verdiskapning.

Vi mener også disse sonene vil kunne hindre at man får en enorm befolkningsforflyttelse der det oppstår konflikter som resultat av ulike kulturer og religioner, og at man ved å benytte soner i nærområdene også vil ha en større grad av mulighet til å få integrert menneskene i et samfunn.

Sonene bør være styrt i regi av FN og finansiert av FNs medlemsland, og vi mener penger som i dag går til uhjelp, asyl – og innvandring bør overføres til sonene noe som vil gjøre at man vil ha mer en nok penger til å hjelpe mennesker som trenger det.

Dette er DKPs forslag til måte å begrense og stoppe den uønskede og farlige masse immigrasjonen som i dag pågår, og som krever flere tusen menneskeliv hvert år verden rundt.

DKP vil anmelde Stortinget for brudd på Grunnloven

Det Konservative Parti vil anmelde Stortinget og alle dets representanter for brudd på Grunnloven

I Norge er Grunnloven landets høyeste lovverk, og det er skremmende at våre stortingsrepresentanter uhemmet ser ut til å kunne undergrave Grunnlovens myndighet og således dens gyldighet uten at noen reagerer.

Det er spesielt ved endringer av Grunnloven og ved overdragelse av Norsk suverenitet til eksempelvis EU, EØS og FN disse endringene gjøres i strid med Grunnlovens lovverk, og det er dette vi i det konservative parti mener bør få konsekvenser.

Vi ønsker derfor å levere inn en offisiell anmeldelse av hele det Norske Storting og dets representanter der vi anklager dem for brudd mot Grunnlovens §93:
Skal Stortinget overgi norsk suverenitet til organisasjoner der Norge ikke er med, skal det være på et «saklig avgrenset område», det skal vedtas med minst 3/4 flertall og minst 2/3 av stortingsrepresentantene må være til stede.

Dersom man ønsker å endre på dette så bør man gjøre det på en lovlig og korrekt måte i henhold til lovverket som er nedfelt i Grunnloven, men så lenge en slik tilnærmelse ikke er blitt benyttet så mener vi det er på sin plass at noen blir «straffet» for å ha brutt den norske grunnlov.

Dersom du ønsker å bli med som sponsor av anmeldelsen så vennligst ta kontakt for vi jobber i disse dager med utformingen av anmeldelsen, og vi trenger en eller flere advokater til å bistå oss i dette arbeidet.

Så er du eller kjenner du en advokat så gjerne ta kontakt.

Målet er å få innlevert anmeldelsen like før 17. mai 2018.

Velkommen til Det Konservative Parti.

Det stilles alltid spørsmål til hvorvidt man trenger enda et politisk parti i Norge, og om det det virkelig finnes områder der DKP virkelig kan skille seg fra de eksisterende partiene.

Vi i DKP mener det så absolutt finnes et behov for et ekte konservativt parti i Norge, og vi mener den pågående degenereringen av vårt samfunn er et klart bevis på det.

DKP vil jobbe for å tilbakeføre en del konservative tanker og ideer i det Norske samfunnet, og vi ønsker å jobbe på sidelinjen av dagens politiske spekter hvor man kun har plass til politiske partier som identifiserer seg som Høyre eller venstrevridd parti.

Vår ideologi er konservativ liberalisme, noe vi mener er en ny akse på den politiske skalaen, og som vi mener er nødvendig om vi skal kunne gi fremtidige generasjoner en mulighet til å vokse opp og leve i ett fritt demokratisk samfunn, i en verden der overvåkingen av vårt samfunn blir stadig mer pågående i takt med den teknologiske utviklingen.

Bli med oss i kampen!