Alle innlegg av Konservativ

Jeg er en liberal, frihetselskende ekstremist, som tror det er viktig å kjempe for det man tror på.

DKP vil anmelde Stortinget for brudd på Grunnloven

Det Konservative Parti vil anmelde Stortinget og alle dets representanter for brudd på Grunnloven

I Norge er Grunnloven landets høyeste lovverk, og det er skremmende at våre stortingsrepresentanter uhemmet ser ut til å kunne undergrave Grunnlovens myndighet og således dens gyldighet uten at noen reagerer.

Det er spesielt ved endringer av Grunnloven og ved overdragelse av Norsk suverenitet til eksempelvis EU, EØS og FN disse endringene gjøres i strid med Grunnlovens lovverk, og det er dette vi i det konservative parti mener bør få konsekvenser.

Vi ønsker derfor å levere inn en offisiell anmeldelse av hele det Norske Storting og dets representanter der vi anklager dem for brudd mot Grunnlovens §93:
Skal Stortinget overgi norsk suverenitet til organisasjoner der Norge ikke er med, skal det være på et «saklig avgrenset område», det skal vedtas med minst 3/4 flertall og minst 2/3 av stortingsrepresentantene må være til stede.

Dersom man ønsker å endre på dette så bør man gjøre det på en lovlig og korrekt måte i henhold til lovverket som er nedfelt i Grunnloven, men så lenge en slik tilnærmelse ikke er blitt benyttet så mener vi det er på sin plass at noen blir «straffet» for å ha brutt den norske grunnlov.

Dersom du ønsker å bli med som sponsor av anmeldelsen så vennligst ta kontakt for vi jobber i disse dager med utformingen av anmeldelsen, og vi trenger en eller flere advokater til å bistå oss i dette arbeidet.

Så er du eller kjenner du en advokat så gjerne ta kontakt.

Målet er å få innlevert anmeldelsen like før 17. mai 2018.

Velkommen til Det Konservative Parti.

Det stilles alltid spørsmål til hvorvidt man trenger enda et politisk parti i Norge, og om det det virkelig finnes områder der DKP virkelig kan skille seg fra de eksisterende partiene.

Vi i DKP mener det så absolutt finnes et behov for et ekte konservativt parti i Norge, og vi mener den pågående degenereringen av vårt samfunn er et klart bevis på det.

DKP vil jobbe for å tilbakeføre en del konservative tanker og ideer i det Norske samfunnet, og vi ønsker å jobbe på sidelinjen av dagens politiske spekter hvor man kun har plass til politiske partier som identifiserer seg som Høyre eller venstrevridd parti.

Vår ideologi er konservativ liberalisme, noe vi mener er en ny akse på den politiske skalaen, og som vi mener er nødvendig om vi skal kunne gi fremtidige generasjoner en mulighet til å vokse opp og leve i ett fritt demokratisk samfunn, i en verden der overvåkingen av vårt samfunn blir stadig mer pågående i takt med den teknologiske utviklingen.

Bli med oss i kampen!

Miljøpolitikk

Det Konservative Parti (DKP) mener det er på tide å ta tak i de ekte miljøproblemene som vi mener det faktisk er mulig vi mennesker kan gjøre noe med, og vi vil derfor rette mye av vår politikk til kampen for å fjerne søppel fra verdenshavene.

For å få til dette, mener vi Norge bør ta en ledende rolle innen dette arbeidet, og jobbe for å få til samarbeid med andre nasjoner for å løse problemet.

Når det kommer til spørsmålet om global oppvarming mener vi det er to måter vi kan motarbeide CO2 forurensningen på som ikke vil gå særlig ut over vanlige folks hverdagsliv, og som ikke vil påtvinge folk utgifter de ikke trenger.

For det første mener vi det bør være mulig å gi skatte lette til folk som ønsker å installere solcellepanel på hustak dersom man har enebolig, og dersom man bor i leilighet i et borettslag etc så bør borettslaget kunne få skattelette dersom det installerer solcellepanel eller andre typer rene energikilder.

Når det gjelder det offentlige så er vi for at det bør stilles krav om at minst 15% av energiforbruket til offentlige bygninger og skal komme fra rene energikilder.

Vi er også for å se på muligheten for å subsidiere «pendlerbiler» i form av små el-biler som kan benyttes i de store byene.

Vi ønsker å finne løsninger som er fremtidsrettet og som gir folk mer frihet fremfor å finne måter og skattlegge folk på.

Bli med oss i kampen for å skape et mer fremtidsrettet og frihetselskende Norge!

Innvandringspolitikk

Det Konservative Parti (DKP) mener det nå finnes mer en nok dokumentasjon for at det såkalte «multikulturelle/multietniske» prosjektet har feilet, og at det er på tide med en ny innvandringspolitikk der vi setter en stopp for all innvandring til landet frem til vi har fått kontroll over dagens situasjon.

Vi kan ikke fortsette i det samme sporet som våre politikere har ført Norge inn i med sin veldig kritikkverdige immigrasjonspolitikk, og vi må som EKTE folkerepresentanter sørge for at VÅR politikk i første omgang tar hensyn til det Norske folks ve og vel.

Det Konservative Parti (DKP) mener Norge også i tiden fremover skal jobbe for å bedre forholdene i land i og utenfor Europa, men vi mener at dette IKKE skal gå på bekostning av det norske folks sikkerhet og vår evne som nasjon til å ivareta vår egen kultur, tradisjon og folk.

Vi mener man bør se til ulike tiltak for å øke den etnisk norske befolkningsveksten fremfor å hente mennesker fra fremmede land med ulike kulturer for å løse problemet med økt etterspørsel av arbeidskraft.

En person som kommer til Norge fra ett underutviklet afrikansk land vil IKKE kunne bidra med noe særlig i det Norske samfunnet, og all statistikk peker på at disse menneskene kun blir en utgift for etnisk norske skattebetalere.

Nå er tiden inne for å skrote det «multikulturelle» prosjektet til fordel for en EKTE gjenoppbygging av Norge.

Bli med i Det Konservative Parti (DKP)