Dagens identitetspolitikk skaper frustrasjon og hat

I den politisk korrekte pressen stiller man seg aldri spørsmålet «hva fikk terroristen til å gå så langt som han gjorde?» eller «hva er det med samfunnet i dag som skaper alt dette hatet?», og svaret ligger nok i det faktum at årsaken til alt hatet har sitt opphav på venstresiden.

Venstresidens identitetspolitikk der man skal sette folk opp mot hverandre, og der man skal dele folk opp og rangere dem i henhold til hvilken rase, religion eller andre grupperinger de tilhører har ført til at stadig flere menn nå føler seg forfulgt, undertrykket og uthengt, og vi kan blant annet se at dette igjen fører til økt radikalisering.

Vi kan blant annet se at stadig flere vestlige unge menn fra etnisk europeiske familier nå trekkes mot ekstreme ideologier som Islam som gir dem en følelse av tilhørighet, og samtidig gir dem verdigheten tilbake til tross for at de er menn.

For man må komme på at som muslims mann kan man atter oppføre seg som en mann uten at en blir angrepet og trakassert av feminister og venstreekstremister, og man får en underlig beskyttelse mot både offentlige myndigheter og politi i tilfeller der man som ikke muslim og mann vil bli anklaget for homofobi, seksisme og rasisme.

På den annen side ser man også at stadig flere blir radikalisert i forhold til en mer høyreekstrem ideologi som også ofte har et mer positivt syn på mannen en hva dagens venstreekstremister har med sitt ekstreme fokus på feminisme.

Det Konservative Parti (DKP) mener derfor det er på tide at den mer konservative delen av norsk politikk nå står opp for unge menn og menns rettigheter i samfunnet, og blir et klart og tydelig alternativ til alle disse radikale ekstreme ideologiene som vi ser unge menn trekkes mot.

Vi ønsker oss en politikk der menn kan være menn og kvinner kan være kvinner uten at det skal ha noen påvirkning på hvilke muligheter og rettigheter de har i samfunnet, og vi mener alt dette snakket om hvite privilegier, rasisme, seksisme osv må opphøre om vi skal kunne bygge et fritt likestilt samfunn.

Det Konservative Parti (DKP) mener det er ens kvalifikasjoner som skal avgjøre hvorvidt man få en jobb eller ikke, og at det ikke skal være ens kjønn, etnisitet eller religion.

Bli derfor med oss i kampen mot ekstremisme enten det er høyre, venstre eller religiøs ekstremisme det er snakk om.

Med vennlig hilsen
Det Konservative Parti (DKP)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *