Vi ønsker å gjenopplive Norges Grunnloven!

Det Konservative Parti (DKP) mener at de endringene vi har sett av den Norske Grunnloven de siste årene har vært ulovlige, og ikke har tilført grunnloven noe nytt og bedre en hva den allerede inneholdt, og vi ønsker derfor nå å se på mulighetene for å gå til sak mot Stortinget på Grunnloven og det norske folks veier.

Det har seg nemlig slik at mange av endringene som er foretatt oppgjennom årene ikke er blitt gjort i henhold til grunnlovens lover og regler da de ikke har blitt gjennomført med et tilfredsstillende konstitusjonelt flertall i Stortinget.

For å kunne endre grunnloven må man i henhold til §93 må minst 2/3 av Stortingets medlemmer være til stede under avstemmingen om endringen, og det kreves videre tre fjerdedels flertall for at endringen skal kunne gjennomføres.

Dette kriteriet har man i de aller fleste endringer av Grunnloven opp gjennom tiden sett helt bort fra, og vi i Det Konservative Parti (DKP) mener dette er et stort maktovergrep og svik mot det Norske folk, og vi ønsker derfor nå å se på mulighetene for å gå til sak mot det Norske Storting for å kunne gjeninnføre grunnloven i dens opprinnelige form.

Videre mener vi at alle som har blitt rammet av grunnlovsstridige endringer bør ha rett på nye rettssaker dersom loven de er blitt dømt for å ha brutt har vært innført i strid med landets grunnlovsbestemmelser.

Dersom du ønsker å bistå oss i denne saken så ber vi deg om og dele og like denne saken på sosiale medier, og oppfordre folk til å støtte vår organisasjon.

Med vennlig hilsen
Det Konservative Parti (DKP)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *