Hvorfor retter ikke PST og Norsk politi søkelyset på venstresidens bruk av politisk terror?

At PST fokuserer på ut hengning av det de kaller høyreekstremister fremfor å benytte sin tid og resurser på oppklaringen av den politiske terroren som nå er rettet mot landets Justisminister sier veldig mye om hvor venstrevridd ledelsen i Norsk politi og PST er.

Man har for eksempel ikke hørt et ord om at den politiske terroren som nå er rettet mot justisministeren og hans familie har sterke venstreekstreme karakteristikker, og at de har en klar venstreekstrem undertone som burde gi PST og politiet for øvrig en klar ledetråd til hvilke miljøer de burde oppsøke for å avklare saken.

Nei, den venstrevridde politiledelsen ser ikke ut til å være interessert i en oppklaring i justisministerens sak da dette kan kaste et negativt lys over venstresiden, og virkelig åpne befolkningens øyne for hvor den virkelige trusselen mot demokratiet stammer fra, og man benytter seg derfor av en gammel venstretaktikk som går ut på å snakke om de forferdelige HØYREEKSTREMISTENE.

Ja for som det nevnes i rapporten fra PST så er jo denne veldig marginaliserte guttegjengen med såkalte høyreekstreme lavt utdannede samfunnstapere som har falt utenfor systemet så sant ikke PST da også regner vanlige konservative og andre som kan ha et annet politisk syn en hva venstresiden har bestemt er et politisk korrekt synspunkt å ha.

Selv i rapporten viser PST hvor latterlig dems fokus på såkalte høyreekstreme i samfunnet er når de uttaler at de fleste såkalte «høyreekstreme» har blitt utsatt for voldelige angrep fra politiske meningsmotstandere på venstresiden eller som vi i Det Konservative Parti (DKP) liker å kalle det VENSTREEKSTREM POLITISK TERRORISME.

Du kan lese om saken i VG.no

Vi i Det Konservative Parti (DKP) mener det nå er på tide at politikere på høyresiden tar bladet fra munnen og begynner å forsvare sine VELGERE fra denne uthengningen fra venstreekstreme elementer i både PST og politiet, og at man begynner å rette pekefingeren på de som virkelige er en trussel mot demokratiet og som tyr til politisk vold og terror for å fremme sitt budskap.

Bli derfor nå med i Det Konservative Parti (DKP) slik at vi sammen kan presse høyresidens politikere til å ta sine velgere på alvor.

Med vennlig hilsen
Det Konservative Parti(DKP)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *