Er det virkelig så underlig at tiltroen til norsk politi er fallende?

I Norge har man tradisjonelt sett har stor respekt for myndighetene og for politiet, men denne respekten og tiltroen har de siste årene med god grunn avtatt som følge av myndighetene og politiets manglende evne til å utføre sitt samfunnsoppdrag.

Myndighetene og politiets viktigste oppgave skal være å beskytte demokratiet og skape et trygt og godt samfunn for den Norges befolkning, men slik situasjonen ser ut i dag så kan jeg ikke si annet en at det ser ut som om både myndighetene og politiet er i ferd med å feile på alle punkter.

For det første opplever mange etniske nordmenn i dag at myndighetene og politiet i dag ikke lengre anser det som dems oppgave å beskytte den norske befolkningens demokratiske rettigheter, men heller ser det som sin viktigste oppgave å overvåke og straffeforfølge personer som benytter seg av nettopp de demokratiske rettighetene politiet er satt til å beskytte, og heller sørge for at folk ikke tør ytre seg kritisk til den til enhver tid politisk korrekte agendaen.

Vider ser det også ut som om myndighetene er mer opptatt av å beskytte kriminelle og innvandreres rettigheter en landets egen befolknings rettigheter, og benytter seg av politiet for å «skremme» enhver person som ytrer seg kritisk til dagens immigrasjonspolitikk til stillhet.

Eksempelvis ser man at myndighetene og politiet benytter mye større resurser på å oppklare såkalte «hatefulle ytringer» postet på nettet en hva de er villige til å benytte for å oppklare ran, vold voldtekter av begått av fremmedkulturelle mot etnisk norske menn og kvinner.

Man kan også se hvordan politiet benytter «silkehansker» når de skal håndheve loven ovenfor innvandrergrupper som støtter terrorgrupper som IS, mens man benytter store resurser på å overvåke lovlydige etnisk norske menn og kvinner som ønsker å demonstrere mot terror, homohat og kjønnslemlestelsen som finner sted innen Islam.

Man kan også oppleve å bli overvåket og trakassert om man er av etnisk norsk opprinnelse og ønsker å delta i den demokratiske prosessen slik enkelte deltagere ved etableringen av et nytt lokallag i Selvstendighetspartiet forrige helg opplevde.

Med alt dette i bakhodet er det kanskje ikke så veldig rart at tiltroen til det Norske politiet og norske myndigheter er noe fallende, og med tanke på at INGEN ser ut til å ville endre denne anti-norske trenden så vil nok bare tiltroen til politiet falle ytterligere i årene som kommer.

Hva mener du om denne saken.

Med vennlig hilsen
Aage Johan S. Sundvor

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *