Så hva mener vi med konservativ?

Det er en del som har spurt meg hva det vil si og være konservativ, og hva forskjellen på det å være konservativ og det å være borgerlig er.

Svaret slik vi i Det Konservative Parti (DKP) ser det så mener vi det å være konservativ betyr at man ønsker å konservere/bevare det beste i vårt samfunn og kultur samtidig som vi forsøker å fornye og utvikle de tingene vi mener ikke fungerer like bra, mens det å være borgerlig slik vi ser det vil si at man anser det som at samfunnet vårt er delt inn i ulike klasser hvor noen tilhører det såkalte borgerskapet, mens resten tilhører arbeiderklassen.

Vi mener selvfølgelig dette er en gammeldags og feilaktig måte å se på dagens moderne samfunn hvor de aller fleste selv om de kanskje ikke bedriver hardt fysisk arbeid faktisk er arbeidere, og borgerskapet faktisk ikke eksisterer med mindre vi anser det vi kaller den globale økonomiske og politiske eliten for borgerskapet.

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å ivareta våre norske tradisjoner, vår kultur og vår nasjon, og vi er derfor en naturlig opposisjon til den globale økonomiske og politiske elitens globale agenda som går ut på å skape en såkalt verdensregjering gjennom ulike globale organisasjoner som FN, EU og NATO.

Så er du imot den globale elitens agenda hvor befolkningsbytte gjennom masse immigrasjon, nedleggelse av nasjonalstaten til fordel for internasjonale unioner som EU er en viktig del av agendaen så er vi i Det Konservative Parti (DKP) partiet du bør støtte i tiden fremover.

Bli derfor med i Det Konservative Parti (DKP) i dag!!!

FN vil erstatte Europas hvite befolkning

Hver gang man kritiserer politikere, venstresiden og den politiske og økonomiske eliten for å ville erstatte den hvite Europeiske befolkningen med andre folkeslag fremstilles man som om man er en lavere utdannet rasist som drives av hat.

Man skal som hvit ikke kunne si man ønsker å ivareta ens folks interesser, og man skal som hvit ikke kunne påpeke at det ikke finnes krefter i vårt samfunn som håper å utrydde de hvitefolkeslagene og at store internasjonale organisasjoner driver frem en anti-hvit politikk.

Og påpeker man at det finnes store problemer med dagens innvandrings og asylpolitikk, og at Islam er kilden til de aller fleste terrorangrep verden over så er man en anti-islamist og rasist.

Nå har det seg allikevel slik at FN ifølge egne dokumenter jobber for å erstatte de hvite folkeslagene i dems egne hjemland, og de har til og med en offisiell politikk rundt dette som du kan lese her:

http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm

Ifølge FN så må man erstatte den hvite populasjonen i Europeiske land ettersom fødselsraten hos hvite er for lav, og det er derfor logisk å benytte immigrasjon, innvandring og asylpolitikk til å erstatte den hvite populasjonen.

Det man kan spørre seg om er hvorfor FN ikke heller ser det som viktig med tanke på det multikulturelle aspektet å passe på å ivareta de hvite folkeslagene og dems kultur, og hvorfor FNs politikk ikke heller er å isolere de hvite landene med en lav fødselsrate slik at disse landenes unike kultur og folk skal kunne overleve.

Man kan også spørre seg hvordan FN på den ene siden mener vi må jobbe for å få flere kvinner ut i arbeid når man vet at flere kvinner i arbeid fører til en lavere fødselsrate, og hvorfor man med denne kunnskapen ikke heller snakker om at færre kvinner må ut i arbeid og flere kvinner må få barn?

Som dere ser så er det ingen logikk i FNs politikk, og løgnene til våre politikkere begynner nå å bli så store at de begynner å få problemer med å skjule sannheten fra folket.

Nå må folk begynne å undersøke hva våre politikere VIRKELIG mener, og innse at de ikke har vårt folks beste som drivkraft.

Oxford professoren ønsker et befolkningsbytte i Europa

Dersom du noen gang har vært i tvil om hva venstresiden virkelig ønsker å oppnå med masseinnvandringen så kan dere bare lese hva Oxford professoren Sarah Harper mener om de lave fødselstallene i vesten!

Hun mener det er flott at etniske europeere ikke får mer barn ettersom de da kan byttes ut med immigranter fra Afrika og Asia hvor de ifølge henne føder for mange barn, og hun ser det som en fordel at Europas hvite befolkning byttes ut.

Andre professorer ved venstrevridde universiteter har til og med gått så langt som å si at det å føde hvite barn er en høyreekstremistisk handling og rasisme.

I videoen under kan dere høre hvordan hun ønsker en politikk som råder kvinner til IKKE å få barn, og at hun samtidig mener det er flott at fertiliteten blant hvite menn er synkende.

Innlegget fortsetter under videoen:

Vi i Det Konservative Parti (DKP) mener at det ikke er ønskelig med et befolkningsbytte i Europa eller i Norge, og vi mener at om den etnisk norske befolkningen blir byttet ut med fremmede vil ikke lengre Norge være Norge.

Videre mener vi at det ikke er et problem med overbefolkning i Norge og at vi derfor ikke bør applaudere denne nedgangen i fertilitet, og vi mener samtidig et befolkningsbytte ikke er løsningen på synkende fødselstall her i landet.

Nå er det på tide at det Norske folk våkner opp, og at særlig etnisk norske kvinner ser seg nøye i speilet og spør seg om de virkelig ønsker at dems barn ikke skal ha et land å kalle sitt eget og vokse opp i?

Det er på tide at den etnisk norske kvinnen reiser seg og kjemper imot galskapen og disse venstreekstremistene som anser henne og hennes barn som en skamplett på samfunnet og menneskeheten!!!!

Bli med i Det Konservative Parti (DKP) i kampen vårt folks fortsatte eksistens!

Du kan lese om saken i VG her.

FNs immigrasjonspakt er juridisk bindende i henhold til Angela Merkel

Her i Norge har politikerne forsøkt å forklare bort FNs immigrasjonspakt med at den ikke er bindende og at den derfor ikke vil ha noen juridiske indikasjoner for det Norske folk.

En diskusjon i den Tyske riksdagen avkrefter dette en gang for alle når Merkel sier at avtalen ikke bare er bindende, men at ALLE medlemslandene i FN automatisk vil være bundet av avtalen om 2/3 av FNs medlemsland stemmer for ratifisering av avtalen uavhengig av om de har undertegnet den eller ikke.

Med andre ord er det nå flertallet av nasjonene i FN som skal avgjøre hva slags immigrasjonspolitikk Norge og Europa skal ha, og det er ikke vanskelig å se for seg at ALLE afrikanske og andre land utenfor vesten vil undertegne avtalen slik at de kan «dumpe» sine innbyggere på vesten og la oss ta regningen!!!

Som en del av pakten vil ALL kritikk og dårlig omtale av immigranter enten de er lovlige eller ulovlige være ulovlig og skal kunne straffes med bøter og fengsel, og staten skal AKTIVT jobbe mot kritikk gjennom sensur og propaganda.

Nå er det på tide det norske folk våkner opp, og at vi tar et oppgjør med globallistene og dems politiske løpegutter her i Norge!

FRP tok dissens til FNs selvmordspakt!

Tenk deg at familien din skal stemme over hvorvidt alle skal ta kollektivt selvmord eller ikke, og mor og far skal stemme over selvmordspakten. Mor ønsker å ta selvmord mens far ikke ønsker det, men for å unngå at mor blir lei seg tar far dissens og unnlater å stemme slik at mor alene får bestemme.

Vel det er nettopp dette FRP har gjort når de nå har tatt dissens til FNs migrasjonspakt hvor man sier at alle immigranter skal ha de samme rettighetene i Norge som alle norske statsborgere har, men med det unntaket at de IKKE må betale skatt.

Dette er Norges selvmord og velferdsstaten er det første som vil ryke under denne FN konstruerte selvmordspakten der norske statsborgere vil bli annenrangs borgere i eget land, og vil være pliktige og betale økte skatter og avgifter slik at de kan betale de ekstra utgiftene staten nå vil få med økt immigrasjon til landet.

Selvfølgelig vil Siv Jensen, Erna og co ikke måtte betale disse økte skattene ettersom de vil slippe unna med lavere skatter i form av utenlandsskatt når de får jobb i FN eller andre såkalte internasjonale organisasjoner under FN fanen.

Dersom det norske folk ikke nå våkner opp så er det ikke håp for å redde dette landet lengre så vi oppfordrer alle til en siste gang å reise seg, bli med i Det Konservative Parti (DKP) for å virkelig ta opp kampen for å redde Norge ved neste stortingsvalg.

Dette er den SISTE SJANSEN VÅR SÅ BLI MED!!!!!!!!!!

Til og med Karl Marx var motstander av masseimmigrasjon

I et brev den 9 April 1870 til sin venn Sigfrid Meyer skreiv Karl Marx om det han kalte «Det Irske spørsmålet», og ga en av sine lengste beskrivelser av sitt syn på immigrasjon.

Karl Marx mente tydelig at immigrasjon var en negativ ting som kun gagnet overklassen og førte til at arbeiderklassen ble delt inn et Engelsk og et Irsk proletariatet, og at konkurransen mellom disse to leirene førte til en svekkelse av arbeidernes rettigheter og at lønningene ble presset ned.

Så mens dagens kommunister og såkalte Marxister roper skjellsord mot sine politiske motstandere på den såkalte ekstreme høyresiden er det et faktum at disse såkalte høyreekstremistene står nærmere Karl Marx sine ideer rundt immigrasjon en hva venstresiden gjør!

Av denne grunn er det vi i Det Konservative Parti (DKP) ikke forholder oss til en venstre høyre akse innen politikken, og anser det som vår oppgave og finne de beste løsningene som best tjener det norske folk, helt uavhengig av om løsningen kan kalles høyre eller venstrepolitikk.

Bli med oss i Det Konservative Parti (DKP) og jobb for at vi skal sette det Norske folk først!

Invitasjon til «gule vester aksjon»

Det Konservative Parti (DKP) ønsker å engasjere det norske folk og inviterer alle til demonstrasjon Lørdag 8. Desember utenfor Stortinget, eller kommunehuset der du bor.

Aksjonen er en oppfordring til det enkelte individ om å engasjere seg for seg og egne barns fremtid, og er ment å sette fokus på politikernes manglende vilje til å sette landets egne borgeres interesser fremst!
Dette er ikke en offisiell demonstrasjon, men en individuell ytringsfrihets aksjon hvor Det Konservative Parti (DKP) vil tillate alle som møter opp å benytte partiets navn!

Møt opp da det er dine barns fremtid vi kjemper for!!!